Responsive menu

Wettelijke vermeldingen

Privacybeleid

De bvba BOIRON (hierna ‘Boiron’), vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Carlistraat 5 in 1140 Evere (btw-nummer 0541.731.340), is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website www.boiron.be. Boiron verbindt zich ertoe om de Belgische wet van 8 december 1992 na te leven betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Deze wet kunt u raadplegen op http://www.privacycommission.be. In dat kader verduidelijkt dit Privacybeleid hoe Boiron de persoonlijke gegevens verwerkt die het verkrijgt als u de website van Boiron bezoekt, zowel de pagina’s voor het brede publiek als die bestemd voor vakmensen uit de gezondheidssector.

Verzamelde gegevens en methodes

Als u onze website bezoekt, verzamelen we uw persoonlijke gegevens op deze manieren:

  • We verzamelen de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt via het formulier in de rubriek ‘Contacteer ons’. Het gaat over uw namen en voornamen, adres, e- mailadressen, telefoonnummer en de inhoud van uw vragen.
  • We verzamelen ook gegevens over uw surfgedrag via cookies. Dat zijn kleine digitale bestanden die uw internetbrowser opslaat op de harde schijf van uw computer, tenzij u zich daartegen verzet. Deze bestanden bevatten gegevens over uw bezoek aan onze website en zorgen ervoor dat bepaalde toepassingen op onze website correct werken (zie ook de rubriek Cookies [link naar de rubriek cookies]).

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Boiron verwerkt de gegevens die u invult op het formulier in de rubriek ‘Contacteer ons’ alleen om uw vragen te beantwoorden. We gebruiken de gegevens die we via cookies verzamelen uitsluitend om alle functies op onze website te laten werken (bijv. de taalkeuze). Of om anonieme analyses te maken van uw bezoek aan de website (bezochte pagina’s, duur van het bezoek) en na te gaan hoe we onze website kunnen verbeteren.

Goedkeuring

De vragen die u ons stelt via de rubriek ‘Contacteer ons’, kunnen informatie bevatten over uw gezondheid of de gezondheid van uw familie of vrienden. Daarom hebben we uw uitdrukkelijke goedkeuring nodig om deze vragen te behandelen, en om ze op onze servers op te slaan voor analysedoeleinden en om de informatie op onze website te verbeteren. De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw goedkeuring en overeenkomstig artikel 7 § 2 a van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (deze wet is te raadplegen op de website van de Privacycommissie, http:// www.privacycommission.be/nl).

Wie gebruikt uw gegevens

De persoonlijke gegevens die u achterlaat op onze website, worden verwerkt door de personeelsleden van Boiron.

Cookies

Onze cookies registreren uw IP-adres en de pagina’s die u bezoekt volstrekt anoniem. Met andere woorden: zonder dat u op welke manier dan ook bij naam wordt geïdentificeerd.

Zodra uw onlinesessie ten einde is, vernietigen we de cookies die we gebruiken om de functies op onze website (bijv. de taalkeuze) te doen werken.

Om onze website te verbeteren, gebruiken we ook cookies die onze partner Google hanteert in het kader van de dienst Google Analytics. We meten het aantal bezoekers op de verschillende pagina’s van de website aan de hand van de cookies van Google Analytics. Google verwerkt de informatie die Google Analytics over u verzamelt (uw IP-adres en locatie, tijdstip van het bezoek, vorig bezoek aan de website enz.) anoniem tot rapporten. Die rapporten beschrijven het surfgedrag van de bezoekers van onze website.

Wilt u deze cookie om welke reden dan ook deactiveren? Ga dan naar de instellingen van uw internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari).

Voor meer uitleg over de inzameling en verwerking van uw gegevens door Google Analytics en over de deactivering van zijn cookies raadpleegt u best het vertrouwelijkheidscharter van het bedrijf Google Inc.: http://www.google.be/intl/fr/analytics/privacyoverview.html. Google Inc. kan de privacyvoorwaarden voor de dienst Google Analytics wijzigen. Mocht dat gebeuren, dan stellen we alles in het werk om u daar te gepasten tijde van op de hoogte te brengen.

Bewaarperiode

We bewaren uw gegevens gedurende tien jaar na ons laatste contact. Die periode stemt overeen met de maximale duur waarin we deze gegevens moeten kunnen raadplegen mochten we aansprakelijk worden gesteld.

Recht op raadpleging, rechtzetting en verwijdering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, recht te zetten en te verwijderen. U kunt dat recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: Boiron België, Directie Externe Relaties, Carlistraat 5 in 1140 Brussel of via e-mail: consumerhealth@boiron.be.