Responsive menu

De oorzaken van stress aanpakken

Menu

Minder stress? Volg de tips van dokter Marie-France Bordet.

Stress is nodig om te kunnen anticiperen, problemen op te lossen en actief te reageren. Maar bij te veel en herhaaldelijke stress zal het lichaam uitgeput geraken.

Definitie van stress

Stress is een psychologische en fysiologische reactie van het lichaam op een nieuwe situatie, goed of slecht, die een aanpassing vergt. Er worden 2 hormonen in het lichaam vrijgegeven: adrenaline en cortisol.

De concentratieverhoging in het bloed leidt tot een verhoogd hart- en ademhalingsritme en een stijging van de bloeddruk.

Wanneer deze stimulans te veel en te vaak voorkomt, zal het aanpassingsvermogen van het lichaam snel te kort schieten.

De stress wordt nefast, waardoor de persoon deze niet meer het hoofd kan bieden. Slechte stress verstoort het lichaam en geest, wordt een lijdensweg en kan pathologisch worden.

De oorzaken van stress

Er zijn vele oorzaken te benoemen:

 • Fysische stress kan voortkomen van geluid, pijn, koude,…
 • Sociale stress is omgevingsgebonden, of kan veroorzaakt worden door een lastige persoonlijke of                     familiale situatie
 • Emotionele en psychische stress door een tegenslag, slecht nieuws, een schrik,...
 • Professionele stress door werkloosheid, verantwoordelijkheden, te grote werklast en –druk, relationele           conflicten
 • Stress gerelateerd aan de levensomstandigheden (ongebalanceerde voeding, misbruik van exciterende middelen, slaapgebrek) mondt meestal uit in chronische stress

Symptomen van stress

De symptomen zijn talrijk en gevarieerd: spierkrampen, buikpijn, keelpijn, slaapstoornissen, eetstoornissen, duizelingen, hartkloppingen, vermoeidheid, gevoel van onderdrukking, opwinding, angst, libidoproblemen, concentratieproblemen, agressie, isolatie, verslavingen,…

De fysiologische reactie op stress verloopt in 3 fases:

› Alarmfase: het lichaam mobiliseert zich om het hoofd te bieden aan de aanval, met namede versnelling van de ademhaling en de hartslag.

› Weerstandsfase: Zolang de aanval duurt biedt het lichaam weerbaarheid door een complex evenwicht tussen hormoonsecretie en biochemische veranderingen. Wanneer de stress aanhoudt verzwakken de natuurlijke barrières en zijn de gevolgen van stress merkbaar.

› Uitputtingsfase: de fysieke en biologische kracht, maar ook de mentale weerbaarheid begeven het. De persoon in kwestie “kraakt”.

Wat kunt u doen tegen stress ?

Geef de voorkeur aan behandelingen die geen afhankelijkheid creëren of die geen negatieve invloed hebben op uw waakzaamheid.

Homeopathische geneesmiddelen bieden ondersteuning aan het organisme bij stress. Ze dragen ook bij aan het herstellen van het mentale evenwicht en het bedwingen van de reacties op stress.

Grijp in van zodra u de eerste symptomen opmerkt

 • Praat erover met uw arts of apotheker, zij kunnen u aangepaste homeopathische geneesmiddelen                   aanraden en voorschrijven.
 • Controleer, bij een stressaanval, uw ademhaling door langzaam en diep via de neus in en uit te ademen.         Doe dit een tiental keer.
 • Kies voor een evenwichtige voeding, rijk aan magnesium (granen, eieren, chocolade, groenten, vis,                   gedroogd fruit,…) en vitamines B (granen, peulvruchten, volkorenbrood, gevogelte,...).
 • Vermijd stimulerende stoffen (tabak, alcohol, koffie,...)
 • Beoefen een ontspannende fysische activiteit zoals fietsen, yoga of wandelen.
 • Zorg voor een regelmatig slaappatroon.
 • Zorg voor afleiding (bijvoorbeeld sporten) om uw dagelijkse stress weg te nemen.
 • Las pauzes in om u te kunnen ontspannen.

Zorg voor goede levensomstandigheden – Controleer uw ademhaling – Ontspan – Maak haalbare keuzes