Responsive menu

Focus op de seizoensgriep

Menu

Focus op de seizoensgriep

Wat verstaan we onder seizoensgriep ?

Seizoensgriep wordt gekenmerkt door het plotse ontstaan van hoge koorts, hoest (meestal droge), hoofd- en spierpijn en pijn aan de gewrichten, een algemeen gevoel van onbehagen of keelpijn en neusloop. De incubatietijd, dit is het tijdsverloop tussen het moment van de aandoening en het uitbreken van de symptomen, is ongeveer twee dagen.

De meeste personen genezen zonder medicatie binnen de twee weken. Antigriep-behandeling kan de symptomen verlichten, het herstel bespoedigen en het risico op verwikkelingen verminderen. Bij personen met uitgesproken risico kan het griepvirus verwikkelingen veroorzaken die tot ernstige aandoeningen of overlijden kunnen leiden.

WAAROM SPREKEN WE VAN SEIZOENSGEBONDEN GRIEP ?

Seizoensgebonden griep is een acute virale aandoening die veroorzaakt wordt door het Influenzavirus A, B of (eerder zeldzaam) C.

Het griepvirus verandert jaarlijks van vorm. Daarom spreken we van seizoensgebonden griep. Ieder jaar wordt dan ook een nieuw vaccin aangemaakt dat aangepast aan het virus van dat seizoen.

IS HET NODIG ANTIBIOTICA TE GEBRUIKEN OM GRIEP TE BEHANDELEN ?

Neen, vermits de seizoensgebonden griep een virale aandoening is dient zij dus niet met antibiotica behandeld te worden. Anderzijds is het mogelijk dat een griepachtige aandoening door een bacteriële agressie (pneumokokken, stafylokokken) gevolgd wordt. Het is dan mogelijk dat de patiënt een longontsteking, een bronchitis, een oorontsteking, ... oploopt. In deze bijzondere gevallen zijn antibiotica aangewezen om de bacteriën uit te roeien.

Meer weten?

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx