Responsive menu

Evolutie tube HOMEOPLASMINE

    Vanaf april zullen we Homeoplasmine tubes beginnen te leveren met een grotere opening.
    Het vergroten van de diameter van de opening zal ervoor zorgen dat de zalf gemakkelijker uit de tube komt.
    Er zal bijgevolg minder druk moeten uitgeoefend worden op de tube waardoor deze minder slijtage zal ondervinden.
    Door deze verandering is het dopje van de tube iets groter geworden en is bijgevolg de doos ook enkele mm groter dan voordien.