Responsive menu

Griep!

  Week 3/2015: De incidentie van consultaties voor griepale syndromen stijgt tot boven de epidemische drempel.
   
  De incidentie is nu op 246 consultaties voor griepale symptomen per 100.000 inwoners geschat, wat boven de epidemische drempel van 140/100.000 ligt.
   
  Virologische surveillance bij de peilpraktijken
  Virologie: De peilpraktijken verzamelden 46 respiratoire stalen, waarvan 26 (57%) positief
  waren voor influenza A (2 A(H1N1) en 20 A(H3N2)).
  Vier influenza A stalen konden niet worden gesubtypeerd.
  De incidentie van consultaties voor griepsyndromen stijgt in de leeftijdsgroep 0-64 jaar.
   
   
  Respiratoire virussen bij de peillaboratoria
  Het aantal positieve stalen voor RSV bereikte een piekwaarde in week 50 en daalt terug.
  Het aantal positieve stalen voor Influenza A stijgt. Het aantal positieve gevallen van Mycoplasma pneumoniae is de laatste weken relatief hoog in vergelijking met de vorige seizoenen.


  Opgelet: In geval van acute luchtweginfectie enkel antibiotica gebruiken indien nodig. Antibiotica hebben geen zin bij griep, verkoudheid of bronchitis.
  www.gebruikantibioticacorrect.be

  Bron : WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (22/01/2015)

  Om de evolutie te volgen en voor meer info : http://influenza.wiv-isp.be
  Homeopathie kan u helpen in geval van grieptoestanden alsook tijdens de periode van blootstelling aan griep. Vraag raad aan uw apotheker of uw dokter.