Responsive menu

Wettelijke bepalingen

De website http://www.boiron.be (hierna aangeduid als ‘de Website’) verschaft u toegang tot informatie over Laboratoires Boiron (hierna aangeduid als ‘Laboratoires BOIRON’), zijn organisatie, activiteiten, producten en eventuele bijkomende informatie over nieuwigheden en vacatures.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE PUBLICATIE

LABORATOIRES BOIRON

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 11.018.550
Maatschappelijke zetel: Carlistraat 5, 1140 Evere
Ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0541731340
Webmaster: francis.decoster@boiron.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 724 00 42
Beheerder van de publicatie: Ulrike Van den Houte
Met als functie: Pharmaceutical director – public & professional relations
E-mail: dp@boiron.be
Naam en functie van de bedrijfsleiders: Bertrand Duquesne, algemeen directeur

UITGEVER EN ONTWERPER VAN DE WEBSITE

PROMISYS SPRL

Maatschappelijke zetel: Chaussée de Tubize 487, 1420 Braine-L'Alleud<
Ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0460739904
Tel.: +32 (0)2 650 00 70

WEBHOST

OVH

Société par Actions Simplifiée (Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap) met een kapitaal van € 10.069.020
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - Frankrijk
Tel. klantendienst: 1-855-684-5463
Ingeschreven in het Handelsregister van Lille Métropole onder het nummer 424 761 419 00045

FAGG

De informatie op de pagina’s van de Website http://www.boiron.be werd goedgekeurd als reclame voor het grote publiek. Laboratoires BOIRON behoudt zich het recht voor om te allen tijde de informatie op de Website te wijzigen of te verwijderen in het licht van de geldende regelgeving.

Wijzigingen in de wettelijke bepalingen op de Website

Laboratoires BOIRON behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang tot de Website en de huidige wettelijke bepalingen te wijzigen en bij te werken. Alle wijzigingen van deze wettelijke bepalingen zijn meteen na hun publicatie van toepassing. Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de Gebruiker die regelmatig deze rubriek moet raadplegen om op de hoogte te blijven van de geldende wettelijke bepalingen.

Copyright © BOIRON 2019
Meest recente update: juli 2019

Toepasbaar recht

Deze wettelijke bepalingen zijn onderworpen aan de wetten van het grondgebied waar de Verantwoordelijke voor de publicatie van deze Website is gevestigd. Alle geschillen moeten worden beslecht door de bevoegde rechtbanken als er geen minnelijke schikking wordt bereikt.

Zie de algemene gebruiksvoorwaarden
Zie het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens