Responsive menu

Aantonen van de doeltreffendheid

Menu

Aantonen van de doeltreffendheid van homeopathische geneesmiddelen

De door Boiron geïnitieerde methodes laten, via klinisch onderzoek, het bevestigen toe van de evaluatie van de therapeutische doeltreffendheid van bestaande geneesmiddelen die zich al meermaals bewezen hebben in de praktijk. Ze bewijzen ook de meerwaarde van een geïndividualiseerde benadering van de patiënt.

Griepachtige toestanden

Eén van de meest gebruikte homeopathische geneesmiddelen voor de behandeling van griepachtige toestanden is al meermaals het onderwerp geweest van studies:

In 1989 heeft een Franse studie (1), uitgevoerd bij 487 patiënten, een betere genezing aangetoond na 48 uur behandeling versus placebo. Bovendien verminderde de intensiteit van de symptomen al vanaf de eerste avond.

Tien jaar later heeft een Engels onderzoeksteam vergelijkbare resultaten opgetekend bij een studie waaraan 372 personen deelnamen (2).

Homeopathie bij acute diarree bij kinderen

In de jaren 90 heeft een Amerikaans team van onderzoekers meermaals een reeks van studies gereproduceerd waarbij werd aangetoond dat het voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen acute diarree bij kleine kinderen kan verminderen. De beperkte grootte van de groepjes kinderen – tussen de 100 en 200, met een leeftijd tussen 6 maanden en 5 jaar – was nodig om een geïndividualiseerde benadering te kunnen realiseren.

Wist u dat?

In India liet een studie de evaluatie toe van een homeopathisch geneesmiddel dat werd toegediend na een arsenicumvergiftiging door besmet drinkwater. De resultaten toonden een merkbare afname van het arsenicumgehalte in het bloed en de urine, én een verbetering van de huidaandoeningen verbonden aan de arsenicumvergiftiging (3).

Tube granules

Toekomstperspectieven

Boiron werkt momenteel aan studies en klinische essais over :

  • anticipatie-angst
  • de eerste tandjes
  • spierpijn ten gevolge van fysieke inspanningen

Verschillende klinische verhandelingen en praktische studies hebben al aanmoedigende resultaten geboekt bij :

  • oogirritatie,
  • pijn bij het opstuwen van moedermelk na de bevallling
  • warmte-opwellingen bij de menopauze.

Deze voorlopige uitkomsten dienen uiteraard nog verder onderzocht te worden.

Diergeneeskundig onderzoek

Talrijke kwekers gebruiken homeopathie omdat deze geen negatieve invloed hebben op het vlees of de melk –en zo vermeden wordt dat ze niet meer voor consumptie kunnen dienen.

De resultaten van het diergeneeskundig onderzoek bij Boiron zijn veelbelovend voor zowel de gezondheid van het dier, de kwaliteit van de producten als voor de behandelingskosten.

  • Studie (4) uitgevoerd bij 134 koeien die net gekalfd hadden, waarbij de doeltreffendheid van Wombyl® aangetoond werd. Dit geneesmiddel wordt aangewend bij de preventie tegen en de behandeling van complicaties bij het kalven. Er werd ook een positieve werking aangetoond op de vruchtbaarheid.
  • Verhandeling (5) bij 187 dieren over PVB Phytolac, gebruikt bij de ontsteking van de uier bij de melkkoe, versus placebo. Het aantal leukocyten, de witte bloedcellen die toenemen in aantal naarmate er een ontsteking ontstaat, nam af bij de dieren behandeld met PVB Phytolac. Dit aantal bleef, zelfs enkele maanden na de behandeling, significatief laag. In de placebogroep vertoonde dit aantal een verhoging.

Bibliografie

[1] FERLEY J.P., ZMIROU D. ,D’ADHEMAR D. , BALDUCCI F. A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of influenza-like syndromes. British Journal of Clinical Pharmacology 1989,27 : p.329-335
[2] PAPP R., SCHUBACK G., BECK E., BURKARD G., BENGEL J., LEHRL S., BELON P. Oscillococcinum® in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled double-blind evaluation. British Homeopathic Journal 1998,87, p.69-76
[3] BELON P.;BANERJEE A.;KARMAKAR S.R.; BISWAS S.J.; CHOUDHURY S.C.; BANERJEE P.; DAS J.K.; PATHAK S.; GUHA B.; PAUL S.; BHATTACHARJEE N.; KHUDA-BUKHSH A.R. Homeopathic remedy for arsenic toxicity ? : evidence-based findings from a randomized placebo-controlled double blind human trial. Science of the Total Environment 2007, 384, p.141-150
[4] ASKRI : Contribution à l'étude de l'efficacité d'un produit homéopathique, le Wombyl, dans la prévention des complications du vêlage dans le déroulement du post-partum chez la vache. Thèse de doctorat vétérinaire, Sidi Thabet, 2001.
[5] PAYEN L. : Etude de l'efficacité clinique d'une préparation homéopathique sur les mammites des vaches laitières. Thèse vétérinaire, ENVL, Université Claude Bernard, Lyon, 1996.