Responsive menu

Aantonen van de meerwaarde voor de volksgezondheid

Menu

Het aantonen van de meerwaarde van homeopathie voor de volksgezondheid

Epidemiologisch onderzoek laat de evaluatie toe van homeopathie voor de volksgezondheid, en dit binnen verschillende domeinen. Meerdere recente studies tonen haar positieve verhouding “doeltreffendheid/kost” aan bij courante gezondheidsproblemen zoals nasofaryngitis, bronchiolitis, angst- en emotionele toestanden... Lopende studies bekijken de verschillende dokterspraktijken en het al dan niet voorschrijven van homeopathie. Bijkomend wordt er ook gekeken naar de positionering van het voorschrijven van homeopathie binnen een totale behandeling van kanker.

Stand van zaken: een positieve doeltreffendheid/kost verhouding

Perspectieven: huisartsenpraktijken, ondersteuning binnen de oncologie

De problemen voor de volksgezondheid

Homeopathie kan de meest voorkomende pathologieën behandelen.

De Laboratoires Boiron richten hun onderzoek op die pathologieën waarvoor er de meeste medische consultaties zijn, en dus bijgevolg het merendeel van de problemen van de volksgezondheid vertegenwoordigen.

Therapeutische domeinen van homeopathie