Responsive menu

Perspectieven : protocollen van grootschalige omvang

Menu

Wat is de plaats van de homeopathie binnen de behandelingsstrategie van de artsen, of ze nu homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of niet? Het antwoord zal blijken uit verschillende studies die uitgevoerd worden in het kader van veel voorkomende pathologieën zoals neus- en keelinfecties of angsttoestanden, maar ook als ondersteunende behandeling bij kanker.

OBSERVATIE VAN DE MEDISCHE PRAKTIJKEN

Nog niet zo lang geleden werd een grootschalig onderzoeksprogramma, bestaande uit vier studies, opgezet met als doel het beschrijven en vergelijken van de praktijken van artsen die wel of niet homeopathische geneesmiddelen voorschrijven. Dit programma steunt op twee pijlers:

  • Reden van de consultatie en de karakteristieken van de patiënten
  • De impact van de aanpak en de behandeling, zowel homeopathisch als allopathisch, in termen van             klinische evolutie, levenskwaliteit, bijwerkingen en risico’s.

De betrokken pathologieën zijn infecties van de bovenste luchtwegen, slaapstoornissen, musculoskeletale aandoeningen, angst en depressie.

ONCOLOGIE: EEN PLAATS VOOR HOMEOPATHIE

Een studie zal de plaats van de homeopathie binnen de patiëntbenadering door de behandelende arts – al dan niet voorschrijver van homeopathische geneesmiddelen - evalueren, en dit vooral voor de behandeling van:

  • Negatieve bijwerkingen van kankerbestrijdende geneesmiddelen
  • Pathologieën die gepaard gaan met de behandeling van kanker

De soorten kanker die opgenomen zijn in de studie zijn de meest voorkomende (borst, prostaat, longen, verteringsapparaat)