Responsive menu

Stand van zaken

Menu

Stand van zaken: een positieve doeltreffendheid/kost verhouding

Binnen de farmaco-epidemiologische evaluatie wordt het medisch en economisch (kost en doeltreffendheid) nut van de homeopathie gemeten. Het is zo dat bepaalde courante pathologieën, zoals aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen of angsttoestanden bij volwassenen, zeer zwaar doorwegen op het budget van de sociale zekerheid.

TERUGKERENDE NASOFARYNGITIS BIJ KINDEREN

Een studie bij 499 kinderen tussen de 18 maanden en 4 jaar, waarbij homeopathie wordt vergeleken met een klassieke behandeling, wijst uit dat:

  • Homeopathie het hervallen en de complicaties kan bedwingen
  • Homeopathie minder negatieve impact heeft op de levenskwaliteit
  • Homeopathie beter de aanbevelingen van de dienst Volksgezondheid respecteert (vooral in vergelijking            met het voorschrijven van antibiotica) (1)

BRONCHIOLITIS BIJ DE ZUIGELING

  • In vergelijking met een klassieke pediatrische behandeling zal homeopathie:
  • Het aantal en de duur van episodes van acute bronchiolitis significatief verminderen
  • Het aantal complicaties doen afnemen
  • Economisch voordeliger zijn voor de ziekteverzekering
  • De aanbevelingen van de dienst Volksgezondheid respecteren (vooral in vergelijking met het                               voorschrijven van antibiotica en corticoïden) (2)

ANGST BIJ DE VOLWASSENE

In 1999 vergeleek een Franse studie bij 394 patiënten de behandeling van angsttoestanden door artsen-homeopaten en door artsen die geen homeopaat zijn (3). De onderwerpen waren de doeltreffendheid, de tevredenheid en de directe kost voor de sociale zekerheid. De resultaten waren zo goed als identiek binnen de beide groepen, maar de groep die met homeopathie behandeld werd kende minder voorschriften voor psychofarmaceutica en minder werkonderbrekingen.

Bibliografie

[1] TRICHARD M., CHAUFFERIN G., DUBREUIL C., NICOLOYANNIS N., DURU G. Effectiveness, quality of life and cost of caring for children in France with recurrent acute rhinopharyngitis managed by homeopath or non homeopath general practitioners : a pragmatic, prospective observational study. Disease Management and Health Outcomes 2004, 12(6),p.419-427
[2] TAGNARA J., DEMONCEAUX A., VAINCHTOCK A., NICOLOYANNIS N., DURU G. Etude sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson en médecine ambulatoire. Etude observationnelle prospective à propos de 520 patients. Le Pédiatre 2004,XXXX (204),p.1-7
[3] VAINCHTOCK A., DANSETTEG.Y., NICOLOYANNIS N., DURU G., CHAUFFERIN G., LAMARSALLE L. Medico economic evaluation of anxiety disorders management in outpatient care. Health and System Science 2000, 4 :p.103-115