Responsive menu

De werkingsmechanismen van homeopathische geneesmiddelen beter begrijpen

Menu

Er is door vele studies aangetoond dat er een specifieke farmacologie van de infinitesimale dosissen bestaat. Deze studies wijzen op de activiteit van homeopathische verdunningen en dragen bij tot de ontwikkeling van de kennis van hun werkingsmechanisme.

HET INFINITESIMALE: HET OVERSTIJGEN VAN DE MATERIE

Homeopatische dilutie

Sinds haar ontstaan is homeopathie gebaseerd op de therapeutische effecten van stoffen waarvan de toxiciteit wordt onderdrukt door het gebruik van “oneindig kleine” dosissen. De empirische ervaring bevestigt dat verdunningen buiten de bekende grenzen van de materie een detecteerbare, meetbare en herhaalbare biologische of fysische activiteit hebben. De effecten zijn specifiek voor de verdunde stof, zelfs als er soms geen moleculair spoor terug te vinden is.

BEPROEFDE REPRODUCEERBARE RESULTATEN

  • Nieuwe onderzoekspistes: het voorbeeld van de Gelsemium-verdunningen

Gelsemium sempervirens (jasmijn) wordt vaak voorgeschreven om zijn kalmerende, anxiolytische en pijnstillende eigenschappen. Eén onderzoeksteam veronderstelt dat het medicijn werkt door het reguleren van de secretie van allopregnanolone (hormonen gesynthetiseerd in het zenuwstelsel). Onderzoekers testten drie homeopathische verdunningen van Gelsemium en gelsemine - alkaloïde aanwezig in de oertinctuur van Gelsemium - op het centrale zenuwstelsel en de resultaten hebben aangetoond dat zij eigenlijk de synthese van allopregnanolone stimuleren, vooral in de verdunningen 5 en 9 CH (1).

  • Histamineverdunningen en basofielen

Histamine is een biochemische substantie die bij een allergische reactie vrijgegeven wordt door de basofielen. Een studie (2) - waarbij vier onderzoekscentra betrokken waren - heeft aangetoond dat hoge verdunningen van histamine (15 tot 19 CH) de activering van de menselijke basofielen remmen. Deze resultaten waren het onderwerp van een aantal publicaties in gerefereerde tijdschriften.

  • Aspirineverdunningen en bloedingstijd

Aspirine verhoogt de bloedingstijd (de tijd die nodig is om een bloeding te doen stollen) en vermindert de vrijgave van bloedplaatjes die nodig zijn voor het stollingsproces. In hoge verdunningen (5 en 15 CH) veroorzaakt aspirine het tegenovergestelde effect. Dit model, dat aan de basis ligt van de productieprocessen van de homeopathie, is het onderwerp geweest van een twintigtal publicaties.

LESSEN UIT DE THERMOLUMINESCENTIE

Fysisch onderzoek bestudeert de structurele organisatie en fysisch-chemische eigenschappen van hoge verdunningen. Onderzoek door middel van thermoluminescentie toont een verandering aan in de fysieke structuur van verdunningen van lithiumchloride en natriumchloride in relatie tot hun oplosmiddel. Deze bevindingen (3), gepubliceerd in 2003, moeten nu worden vervolledigd om het werkingsmechanisme - en de structurele veranderingen die zich voordoen tijdens het impregneren van de granulen met de verdunning - uit te kunnen leggen. De volgende stap is de werking in het menselijk lichaam verklaren.

Prof. Louis Rey

Professor Louis Rey (*) - Wetenschappelijk Adviseur voor de Laboratoires Boiron

“Vandaag kunnen we met een gerust hart zeggen dat de bereiding van homeopathische verdunningen door middel van verdunning en stimulatie, permanente en belangrijke veranderingen in de initiële vloeistof teweegbrengt, zelfs wanneer de theoretische concentratie van opgeloste stoffen onmeetbaar geworden is.”

Louis Rey, alumnus van de “Ecole Normale Supérieure de Paris”, Doctor in de Wetenschappen en professor aan verschillende universiteiten, heeft fysisch-chemische biologie onderwezen. Hij heeft zijn werk gewijd aan lyophylisatie (vriesdrogen), nadien concentreerde hij zich op het bestuderen van water en hoge verdunningen met behulp van thermoluminescentie.

(*) Professor Louis Rey overleed eind 2010. De Laboratoires Boiron verloor niet alleen hun wetenschappelijk adviseur, maar ook een vriend.

Bibliografie

[1] VENARD C. : Régulation de la neurostéroidogenèse dans la moelle épinière et le système lymbique par la gelsémine et Gelsemium sempervirens : analyse cellulaire et implications neurophysiologiques. Thèse de doctorat en science, 2008.
[2] BELON P.;CUMPS J.;ENNIS M.;MANNAIONI P.F.;SAINTE-LAUDY J.;ROBERFROID M.;WIEGANT F.A.C. Inhibition of human basophil degranulation by successive histamine dilutions :results of a Europeanmulti-centre trial. Inflammation Research 1999,48 suppl,p.S17-S18
[3] REY L. : Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A, 2003, 323, p. 67-74