Responsive menu

Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen

Menu

Eén van de belangrijkste onderzoekspistes bij Laboratoires Boiron is het evalueren van de werking van nieuwe geneesmiddelen. Ook de evaluatie van de werking van bestaande geneesmiddelen binnen nieuwe therapeutische domeinen behoort tot deze piste.

De prioriteit ligt bij het verbeteren van het samengaan van homeopathie met de behandeling voor ernstige pathologieën.

ERNSTIGE PATHOLOGIEËN : DE “KLASSIEKE” BEHANDELING AANVULLEN MET HOMEOPATHIE

Kankerpatiënten worden, tijdens hun “klassieke” behandeling, vaak geconfronteerd met de talrijke bijwerkingen (slaapproblemen, misselijkheid, warmte-opwellingen, huidproblemen) van deze behandeling. Wanneer deze bijwerkingen verlicht kunnen worden, kan het welzijn van deze patiënten verbeteren.

Er zijn verschillende studies aan de gang:

  • Acute mucositis (ontsteking van de slijmvliezen) bij patiënten die bestraald worden voor N.K.O.-kanker;
  • Radiodermatitis ten gevolge van radiotherapie en warmte-opwellingen door hormonentherapie bij                   vrouwen die behandeld worden voor borstkanker;
  • Misselijkheid bij patiënten die behandeld worden met Cisplatine (bij kankers in de borstholte)

HYPERACTIVITEIT BIJ KINDEREN

Hyperactiviteit is een neurologische aandoening bij kinderen waaraan agitatie, impulsiviteit en concentratieproblemen geassocieerd worden. Hyperactiviteit is een gevolg van het verstoren van 2 neurotransmitters, namelijk serotonine en dopamine. De referentiebehandeling, een psychostimulans, is pas toegelaten bij kinderen vanaf 6 jaar. Er zal een studie opgezet worden waarbij de doeltreffendheid van een gestandardiseerde homeopathische behandeling wordt onderzocht bij hyperactieve kinderen jonger dan 6 jaar.

PREVENTIE VAN ZONNEALLERGIE (POLYMORFE LICHTERUPTIE)

Een door dermatologen uitgevoerde studie liet het uittesten van de beschermende werking van een homeopathisch geneesmiddel toe bij het herhalend voorkomen van zonneallergie. Deze aandoening is een huidreactie ten gevolge van –overgevoeligheid aan– zonlicht. 105 patiënten, die de voorgaande jaren andere behandelingen geprobeerd hebben, kregen het geneesmiddel vóór zij werden blootgesteld aan zonlicht. Meer dan 85% zag de symptomen evolueren in positieve zin, en 70% hiervan stelde het verdwijnen van de symptomen vast!