logo boiron

Verantwoordelijke apotheker

AndereVast contract van onbepaalde duurEvere, Brussel, (België)
Talen
FR - NL - ENG
Niveau
Universitair diploma farmacie

Je functie

Binnen het kader van de door de Algemene Directie vastgestelde richtlijnen, de uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid binnen de onderneming bepalen en coördineren. Meer bepaald zorgen voor de toepassing en naleving van goede productie- en distributiepraktijken voor alle farmaceutische activiteiten van de onderneming.

Je takenpakket

ALGEMEEN KWALITEITSBELEID:

 • Ontwikkelen en bijwerken van de handleiding voor kwaliteitsborging van het bedrijf.
 • De kwaliteitsdoelstellingen van het bedrijf bepalen en deze voorstellen aan de Algemene Directie; 
 • Het kwaliteitsborgingsbeleid van het bedrijf uitvoeren (of verzoeken om de nodige middelen voor de uitvoering ervan) om deze doelstellingen te bereiken;
 • Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van leveranciers en onderaannemers vaststellen en toepassen
 • Het jaarlijkse verslag over de productkwaliteit opstellen (incidenten, afwijkingen, non-conformiteiten, anomalieën, klachten enz.), de toereikendheid van corrigerende maatregelen evalueren en trends analyseren
 • Verbeteringen en/of ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit voor te stellen;
 • Vastleggen en formaliseren van wijzigingen (specificaties, tests, processen, apparatuur, enz.).

 

FARMACEUTISCHE ZAKEN:

 • Deelnemen aan de instructie van het openen van dossiers in geval van wijziging van de gebouwen;
 • Registratie, behandeling en beheer, volgens de geldende procedures, van interne en externe klachten betreffende de kwaliteit van gefabriceerde, uitbestede of aangekochte producten;
 • Registreren en beheren van binnen het bedrijf geconstateerde onregelmatigheden, van interne of externe oorsprong (klanten, leveranciers en onderaannemers);
 • Ondersteuning te bieden in het kader van aan het Geneesmiddelenbureau toegezonden antwoorden betreffende tijdens inspecties geconstateerde afwijkingen;
 • Een oogje in het zeil houden op alle zaken die met kwaliteit te maken hebben.

 

KWALITEITSDOCUMENTATIE:

 • Alle kwaliteitsdocumentatie (procedures, werkmethoden en documenten) goedkeuren;
 • Het opstellen of coördineren van de opstelling en bijwerking van algemene procedures die van toepassing zijn op alle locaties;
 • De opstelling van specificaties voor onderaanneming coördineren;
 • Toezicht op de organisatie van het beheer van kwaliteitsdocumenten.

 

OPLEIDING:

 • Aan de Algemene Directie de nodige opleidingen voorstellen op het gebied van kwaliteit (Good Manufacturing and Distribution Practices);
 • Het ontwikkelen, begeleiden of geven van deze opleidingen
 • Evalueer de opleidingen;
 • Het opleidingsprogramma vaststellen.

 

AUDITS:

 • Het programma en de reikwijdte van interne en externe audits (leveranciers en onderaannemers) vaststellen;
 • Het jaarlijkse auditrooster opstellen en valideren;
 • Het interne en externe auditkader valideren;
 • Bijdragen aan de uitvoering ervan;
 • Deelnemen aan de evaluatie.

 

EXPERTISE:

 • Het vertegenwoordigen van zakelijke expertise in farmaceutische vergaderingen;
 • Voorstellen voor GMP-opleiding en de ontwikkeling van instrumenten voor kwaliteitsbeheer.

 

BEGROTING:

 • Een begroting voor de afdeling voorstellen: evaluatie van het afgelopen jaar, kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, prognoses, enz;
 • De begroting van de afdeling beheren en zorgen voor de follow-up van de begroting.

 

TEAMLEIDING:

 • Deelnemen aan de aanwerving voor de afdeling;
 • Deelnemen aan de introductie en opleiding van nieuwe werknemers.

Je profiel

 • Universitair diploma farmacie, wetenschappen of toegepaste wetenschappen, met nadruk op chemie, biochemie of biologie.
 • Ervaring in een afdeling kwaliteitscontrole of -borging
 • Goede kennis van GMP en BPD
 • IT: basiskennis van Windows-tools
 • Talen: FR - NL - ENG

Een familiale sfeer binnen een internationale groep

Boiron is een familiaal en onafhankelijk farmaceutisch labo, gespecialiseerd in de productie van homeopathische geneesmiddelen van zeer hoge kwaliteit. Aanwezig in meer dan 50 landen en met meer dan 3.600 werknemers ontwikkelen we ons gezondheidsproject met oog voor precisie en passie.