candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

Voor Marie-Hélène Amabile, behandelt homeopathie iedereen

 

Homeopathie is vaak het voorwerp van vooroordelen, misvattingen en twijfelachtige uitspraken. Om een en ander recht te zetten, spraken we met dr. Marie-Hélène Amabile, een homeopathische huisarts.
 

Laten we beginnen met een korte les Grieks om te begrijpen waar de homeopathie vandaan komt. In de taal van Socrates betekent 'homeos' gelijksoortig en 'pathos' lijden. Een van de principes van deze therapie is, eenvoudig uitgelegd, 'kwaad genezen met kwaad'. Een stof die een reeks symptomen bij een gezonde persoon veroorzaakt, kan diezelfde symptomen bij een zieke persoon genezen (voorbeeld van een stof die in een hoge dosis prikkeling, trillingen, hartkloppingen en nachtelijk ontwaken veroorzaakt. In de homeopathische behandeling wordt de verdunning van diezelfde stof gebruikt voor de behandeling van stress en slaapstoornissen). Een ander principe van de homeopathie is een behandeling toedienen op maat van de patiënt.  Dat is de individualisering van de behandeling. “Denk bijvoorbeeld aan vier mensen met een verkoudheid. Die zullen niet per se dezelfde symptomen hebben (een verstopte neus, helder of dik snot …). We behandelen dus niet alleen een ziekte, maar een patiënt in zijn ziekte.” 

Wat homeopathie tot slot echt bijzonder maakt, is dat de stof wordt toegediend in een heel kleine dosis, de befaamde 'uiterst geringe dosis'. Het gaat erom de risico's op toxiciteit zoveel mogelijk te beperken.

Tegenwoordig heeft 50% van de Fransen ouder dan achttien jaar al gebruikgemaakt van homeopathie om zichzelf te behandelen1

Hoe worden homeopathische geneesmiddelen voorgesteld?

 

Homeopathie gaat in de eerste plaats om geneesmiddelen. In een homeopathisch geneesmiddel zitten enkele honderden stoffen van plantaardige (arnica), dierlijke (slangengif) en minerale/chemische (oesterkalksteen) oorsprong. De productie ervan is sterk gereglementeerd en bestaat uit drie fasen: de productie van de moedertinctuur uit de basisstof, de verdunning-dynamisering om het homeopathische werkzame bestanddeel te verkrijgen, en tot slot de impregnering van dit werkzame bestanddeel op de neutrale drager (granulen, globulen, gel, siroop, zalf …). 

Het geneesmiddel is vooral verkrijgbaar in twee vormen: het buisje met ongeveer 80 granulen en de dosis (samengesteld uit globulen) om in één keer in te nemen. Leg de granulen of globulen gewoon onder de tong en laat ze smelten. Voor heel kleine kinderen kun je ze het best oplossen in wat water. Homeopathische geneesmiddelen bestaan ook in de vorm van siroop, tabletten, enkelvoudige doses, gel of zalf.  

Homeopathie als aanvulling op de traditionele geneeskunde 

 

Eerst en vooral moeten we verduidelijken dat homeopaten artsen zijn. “Het zijn huisartsen of specialisten. Ze behaalden een diploma geneeskunde en besloten na hun studies ook een opleiding homeopathie te volgen. Ze volgden dus een aanvullende opleiding in een particuliere homeopathische school of aan een universiteit waarvan het diploma door de Orde van Geneesheren is erkend”, benadrukt dr. Amabile.

Zo'n arts mag dus een homeopathische behandeling voorschrijven aan zijn of haar patiënt. In andere gevallen kunnen artsen kiezen voor een combinatie van klassieke en homeopathische geneesmiddelen.

Tegenwoordig verklaart 34% van de huisartsen trouwens dagelijks homeopathische geneesmiddelen voor te schrijven om hun patiënten te behandelen2. “Het zijn aanvullende middelen. Ze in onze praktijk integreren heeft veel voordelen. We vermijden een teveel aan medicatie, er is geen interactie met andere geneesmiddelen, er zijn geen bijwerkingen en het risico op verslaving is onbestaande. Homeopathie is er voor iedereen: van baby's tot ouderen en zwangere vrouwen.”

In Frankrijk mogen sinds 2011 trouwens ook verloskundigen homeopathische middelen voorschrijven. Deze therapie is ook nuttig als preventie. Ze kan worden gebruikt voor de behandeling van onder meer winterkwaaltjes, blauwe plekken en builen, stress, allergieën, doorkomende babytandjes, gewrichts- en spierpijn, zwangerschaps- en bevallingskwaaltjes enz.

Een klassieke maar uiterst zorgvuldige consultatie

 

Een consultatie bij een homeopaat verloopt op dezelfde manier als een traditionele consultatie. Er wordt uiteraard een klinisch onderzoek uitgevoerd. Maar dan gaat de arts met behulp van een vragenlijst ook op zoek naar andere elementen om de juiste medicatie te kunnen voorschrijven. “De vragenlijst wordt overlopen om de patiënt te leren kennen. Via de vragen krijgt de arts een duidelijk beeld van de symptomen, de levensstijl, de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis en de individuele reactie van de patiënt op zijn of haar ziekte.” “Voor een arts is homeopathie een aanvullende therapie die het mogelijk maakt om de patiënt in zijn of haar geheel te beschouwen. Zo kan de arts een zo persoonlijk mogelijke behandeling voorschrijven en die zo nodig bijsturen”, besluit dr. Amabile.

2 Onderzoek uitgevoerd door IPSOS voor Weleda/Lehning/Boiron met 302 onafhankelijke huisartsen die representatief zijn voor de ondervraagde populatie, maart 2019

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok