candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

Ontdek hieronder de getuigenissen van drie gezondheidsprofessionals die dagdagelijkst met homeopathie werken.

1.Kinderarts Pierre popowski: “de basis van homeopathie is luisteren naar anderen.”

Volgens de Franse vakbond van kinderartsen zijn de Fransen de grootste gebruikers van homeopathische middelen in Europa. Dokter Popowski, een kinderarts in de regio Parijs, blikt terug op deze vorm van geneeskunde die hij al meer dan dertig jaar beoefent.

 

Waarom gebruikt u deze therapie?

“Ik begon met homeopathie toen ik mijn praktijk opende in 1983. In die tijd merkte ik dat de aandoeningen buiten het ziekenhuis anders waren dan die in het ziekenhuis. De ziekenhuisbehandelingen (met onder meer antibiotica en corticoïden) leken me helemaal niet geschikt voor de aandoeningen van de kinderen die bij mij op raadpleging kwamen. De werking van homeopathie heeft me overtuigd. Als kinderarts vind ik behandelen goed, maar genezen nog beter.” 

 

Wat voor ouders komen bij u langs?

“Ik krijg mensen over de vloer die vaak homeopathie gebruiken, maar er zijn ook ouders die op aanraden van iemand anders bij mij aankloppen. Ze zijn in het begin soms wat sceptisch. Maar zodra ze zien dat het werkt, zijn ze overtuigd. Ik zie ook moeders die gezonder willen leven en ouders die worden aangetrokken door de preventieve kant van homeopathie. Ze houden ook van het comfort van zelfmedicatie, zolang ze maar begeleiding krijgen van een arts of apotheker.”   

 

Wat is de rol van de ouders tijdens de consultatie?

“Het principe van homeopathie is genezen via symptomen, en niet via de bepaling van ziekten. Daarom is de rol van de ouders en hun gevoel voor observatie van het grootste belang. Zij zijn het die hun zieke kind omschrijven en me zo helpen nuttige informatie te verzamelen. Zeggen dat hun kind hoest, is niet genoeg. Ik moet weten hoe het kind hoest, of dat 's nachts of overdag gebeurt, wat de hoest beter maakt en wat hem net erger maakt. Die informatie kan onbelangrijk lijken, maar ze helpt me het juiste geneesmiddel voor te schrijven. Homeopathie is gebaseerd op een nauwgezette observatie van de patiënt. En daarom duurt de consultatie iets langer.” 

 

Welke ziekten bij kinderen kunnen door homeopathie worden verlicht? 

“Alle ziekten bij kinderen die niet in het ziekenhuis moeten worden behandeld, kunnen met homeopathie worden aangepakt. Toen ik begon, behandelde ik veel neus-keelholteontstekingen, bronchiolitis en kinderziekten zoals waterpokken. In die gevallen maakt homeopathie het mogelijk om de duur van het ziekteverloop te verkorten en de risico's op complicaties te beperken. In de loop der jaren heb ik ook steeds ernstiger aandoeningen behandeld, zoals astma, atopisch eczeem en auto-immuunziekten. Homeopathie wordt ook ingezet als ondersteunende zorg in de oncologie. In dit geval zullen homeopathische geneesmiddelen natuurlijk niet genezen. Maar ze zijn wel erg nuttig om ongemakken te verlichten en de bijwerkingen van chemotherapie en/of radiotherapie te voorkomen.” 

 

 

2.Marie-hélène amabile: “homeopathie is er voor iedereen”

Homeopathie is vaak het voorwerp van vooroordelen, misvattingen en twijfelachtige uitspraken. Om een en ander recht te zetten, spraken we met dr. Marie-Hélène Amabile, een homeopathische huisarts.
 

Laten we beginnen met een korte les Grieks om te begrijpen waar de homeopathie vandaan komt. In de taal van Socrates betekent 'homeos' gelijksoortig en 'pathos' lijden. Een van de principes van deze therapie is, eenvoudig uitgelegd, 'kwaad genezen met kwaad'. Een stof die een reeks symptomen bij een gezonde persoon veroorzaakt, kan diezelfde symptomen bij een zieke persoon genezen (voorbeeld van een stof die in een hoge dosis prikkeling, trillingen, hartkloppingen en nachtelijk ontwaken veroorzaakt. In de homeopathische behandeling wordt de verdunning van diezelfde stof gebruikt voor de behandeling van stress en slaapstoornissen). Een ander principe van de homeopathie is een behandeling toedienen op maat van de patiënt.  Dat is de individualisering van de behandeling. “Denk bijvoorbeeld aan vier mensen met een verkoudheid. Die zullen niet per se dezelfde symptomen hebben (een verstopte neus, helder of dik snot …). We behandelen dus niet alleen een ziekte, maar een patiënt in zijn ziekte.” 

Wat homeopathie tot slot echt bijzonder maakt, is dat de stof wordt toegediend in een heel kleine dosis, de befaamde 'uiterst geringe dosis'. Het gaat erom de risico's op toxiciteit zoveel mogelijk te beperken.

Tegenwoordig heeft 50% van de Fransen ouder dan achttien jaar al gebruikgemaakt van homeopathie om zichzelf te behandelen1

 

Hoe worden homeopathische geneesmiddelen voorgesteld?

Homeopathie gaat in de eerste plaats om geneesmiddelen. In een homeopathisch geneesmiddel zitten enkele honderden stoffen van plantaardige (arnica), dierlijke (slangengif) en minerale/chemische (oesterkalksteen) oorsprong. De productie ervan is sterk gereglementeerd en bestaat uit drie fasen: de productie van de moedertinctuur uit de basisstof, de verdunning-dynamisering om het homeopathische werkzame bestanddeel te verkrijgen, en tot slot de impregnering van dit werkzame bestanddeel op de neutrale drager (granulen, globulen, gel, siroop, zalf …). 

Het geneesmiddel is vooral verkrijgbaar in twee vormen: het buisje met ongeveer 80 granulen en de dosis (samengesteld uit globulen) om in één keer in te nemen. Leg de granulen of globulen gewoon onder de tong en laat ze smelten. Voor heel kleine kinderen kun je ze het best oplossen in wat water. Homeopathische geneesmiddelen bestaan ook in de vorm van siroop, tabletten, enkelvoudige doses, gel of zalf.  

 

Homeopathie als aanvulling op de traditionele geneeskunde 

Eerst en vooral moeten we verduidelijken dat homeopaten artsen zijn. “Het zijn huisartsen of specialisten. Ze behaalden een diploma geneeskunde en besloten na hun studies ook een opleiding homeopathie te volgen. Ze volgden dus een aanvullende opleiding in een particuliere homeopathische school of aan een universiteit waarvan het diploma door de Orde van Geneesheren is erkend”, benadrukt dr. Amabile.

Zo'n arts mag dus een homeopathische behandeling voorschrijven aan zijn of haar patiënt. In andere gevallen kunnen artsen kiezen voor een combinatie van klassieke en homeopathische geneesmiddelen.

Tegenwoordig verklaart 34% van de huisartsen trouwens dagelijks homeopathische geneesmiddelen voor te schrijven om hun patiënten te behandelen2. “Het zijn aanvullende middelen. Ze in onze praktijk integreren heeft veel voordelen. We vermijden een teveel aan medicatie, er is geen interactie met andere geneesmiddelen, er zijn geen bijwerkingen en het risico op verslaving is onbestaande. Homeopathie is er voor iedereen: van baby's tot ouderen en zwangere vrouwen.”

In Frankrijk mogen sinds 2011 trouwens ook verloskundigen homeopathische middelen voorschrijven. Deze therapie is ook nuttig als preventie. Ze kan worden gebruikt voor de behandeling van onder meer winterkwaaltjes, blauwe plekken en builen, stress, allergieën, doorkomende babytandjes, gewrichts- en spierpijn, zwangerschaps- en bevallingskwaaltjes enz.

 

Een klassieke maar uiterst zorgvuldige consultatie

Een consultatie bij een homeopaat verloopt op dezelfde manier als een traditionele consultatie. Er wordt uiteraard een klinisch onderzoek uitgevoerd. Maar dan gaat de arts met behulp van een vragenlijst ook op zoek naar andere elementen om de juiste medicatie te kunnen voorschrijven. “De vragenlijst wordt overlopen om de patiënt te leren kennen. Via de vragen krijgt de arts een duidelijk beeld van de symptomen, de levensstijl, de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis en de individuele reactie van de patiënt op zijn of haar ziekte.” “Voor een arts is homeopathie een aanvullende therapie die het mogelijk maakt om de patiënt in zijn of haar geheel te beschouwen. Zo kan de arts een zo persoonlijk mogelijke behandeling voorschrijven en die zo nodig bijsturen”, besluit dr. Amabile.

3.Homeopathie door de ogen van een vroedvrouw

Sinds 2011 mogen verloskundigen in Frankrijk hun patiënten homeopathische behandelingen voorschrijven. Agnès Castor, al veertien jaar vroedvrouw, beoefent deze therapie op de kraamafdeling van het grootste Franse kinderziekenhuis, Robert Debré.

 

Hoe hebt u homeopathie ontdekt?

“Toen ik als vroedvrouw aan de slag ging, werd mijn belangstelling voor de homeopathie gewekt. Ik wilde patiënten helpen die het beu waren te moeten horen dat als bepaalde medicijnen niet werkten, er geen andere mogelijkheden meer zijn. Of dat er geen behandeling is voor bepaalde kwaaltjes die als goedaardig worden beschouwd. Daarom heb ik een universitair diploma behaald in 2010. Vandaag help ik vaak in de verloskamer. En ik doe ook consultaties in het ziekenhuis. Collega's of de artsen van de afdeling verwijzen patiënten naar mij door.” 

 

Hoe verloopt die consultatie?

“Ik heb uiteraard al het hele medische dossier van de patiënte en ik voer een klinisch onderzoek uit. Maar het belangrijkste deel van de homeopathische consultatie steunt op een vragenlijst. Het gaat om een uitvoerige evaluatie van de symptomen, gevoelens, omgeving, activiteiten, eetgewoonten en slaapkwaliteit van de patiënte. Die informatie is niet bijkomstig of toevallig verzameld. Ze is essentieel om te weten welke geneesmiddelen de meest doeltreffende behandeling garanderen. Ik ben ook geïnteresseerd in haar lichaamstaal, en dan vooral in de verloskamer. Want de manier waarop een patiënte omgaat met een wee, is veelzeggend.”

 

Wat zijn de voordelen van deze therapie?

“Geen twee zwangerschappen en geen twee moeders of baby's zijn hetzelfde. Homeopathie maakt het mogelijk om een behandeling voor te schrijven die is aangepast aan de specifieke symptomen van de persoon in kwestie. Voor een zwangere vrouw die bijvoorbeeld aan een schimmel lijdt, is er vaak maar één behandeling: een schimmelwerend middel. Homeopathie kan verschillende geneesmiddelen voorschrijven, afhankelijk van de symptomen: jeuk, ongemak of moeilijk plassen. Homeopathie is dan een behandeling van de eerste lijn of vormt een aanvulling op klassieke geneesmiddelen. Deze geneeswijze is ook heel nuttig wanneer het niet mogelijk is om de zwangere vrouw een ander geneesmiddel voor te schrijven.”

 

Welke aandoeningen kunnen tijdens de zwangerschap worden behandeld met homeopathie?

“Homeopathie helpt zwangere vrouwen die last hebben van misselijkheid, braken of aambeien. Ze kan helpen in het geval van reflux, constipatie of schimmels. Deze therapie wordt ook ingezet om acute aandoeningen zoals rinitis of terugkerende urineweginfecties te verlichten. 

Veel vrouwen lijden aan slaapstoornissen, omdat zwangerschapshormonen een goede nachtrust in de weg staan. Homeopathie moet dan voorkomen dat die vrouw uitgeput aan haar bevalling begint. Deze therapie verlicht ook ligament- of spierpijn en veneuze insufficiëntie, zoals vochtophoping.” 

 

En de dag van de bevalling?

“Homeopathie kan ook verlichting bieden aan moeders die zich zorgen maken over de bevalling. Ze is trouwens ook nuttig voor de aanstaande vader of broertjes en zusjes, die soms ook van slag zijn door deze gebeurtenis. Deze therapie, die volledig veilig is omdat ze geen bijwerkingen meebrengt, helpt ook tijdens de bevalling omdat ze de pijn van de weeën verlicht. Weeeën zijn een fysiologisch fenomeen dat we niet kunnen tegenhouden. Homeopathie maakt ze wel effectiever, waardoor de bevalling minder lang duurt. In de verloskamer helpt homeopathie je niet om sneller maar wel beter te bevallen.”

 

En wat na de bevalling? Wat is het werkingsgebied van homeopathie? 

“Ze kan nuttig zijn bij postoperatieve pijn, een episiotomie of het helen na een keizersnede. Als de bevalling lang heeft geduurd of als de patiënte veel bloed heeft verloren, schrijf ik geneesmiddelen voor om vermoeidheid en bloedarmoede te voorkomen. Ik kan ook een postnatale depressie helpen te voorkomen wanneer ik vaststel dat een moeder te euforisch of te verdrietig is. Homeopathie kan bovendien helpen bij de borstvoeding. Soms duurt het namelijk 24 tot 48 uur voor de melkproductie op gang komt. En dat is vaak een onaangenaam fysiologisch fenomeen. Homeopathie zal dit niet tegenhouden, maar zal de symptomen wel beperken. Homeopathische geneesmiddelen kunnen ook tepelkloven, stuwing of een te sterke of zwakke melkproductie helpen te verlichten. Omdat geneesmiddelen niet meer worden aanbevolen om de melkproductie te stoppen, kan ik ook een behandeling op maat voorschrijven om die productie af te remmen als de moeder geen borstvoeding wil geven.”

 

Hoe zou u homeopathie uitleggen aan een nieuwe patiënte?

“Ik zou het omschrijven als een zorgzame aanpak die zwangerschapskwalen voorkomt, verlicht en behandelt. Ik zou haar ook uitleggen dat er geen toxiciteit is voor haar en haar baby, en evenmin interactie met andere verplichte behandelingen tijdens de zwangerschap. Daar zou ik aan toevoegen dat een zwangerschap dan wel geen ziekte is, maar dat het wel heel belangrijk is dat de moeder zich goed voelt in lichaam en geest.”

Meer informatie nodig? Je kunt deze therapievorm altijd bespreken met je arts of apotheker! 

 

 

1 Bron: Les Français et les médicaments homéopathiques, Institut IPSOS, mei 2015 (Basis: 1212 Fransen) 2 Bron: Onderzoek uitgevoerd door IPSOS voor Weleda/Lehning/Boiron met 302 onafhankelijke huisartsen die representatief zijn voor de ondervraagde populatie, maart 2019.

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok