candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

doc

1/3

van de artsen schrijft dagelijks homeopathische geneesmiddelen voor┬╣.

sage femme

78%

van de verloskundigen schrijft regelmatig homeopathische geneesmiddelen voor┬▓.

apothekers

100%

van de apothekers integreren homeopathie in de dagelijkse praktijk┬▓

p├Ęre

58%

van de Fransen zou willen dat artsen vaker homeopathische geneesmiddelen voorschrijven in combinatie met traditionele geneesmiddelen┬│.

1 Onderzoek uitgevoerd door IPSOS voor Weleda/Lehning/Boiron met 302 onafhankelijke huisartsen die representatief zijn voor de ondervraagde populatie. Onderzoek uitgevoerd tussen 4 en 13 maart 2019. 2 Onderzoek "Onafhankelijke vroedvrouwen en homeopathie", uitgevoerd in 2013 door Imago met 212 onafhankelijke vroedvrouwen. 3 Infografiek "Fransen en homeopathie", uitgevoerd door IPSOS, onderzoek met 2000 personen. Oktober 2018

Ethisch handelen in de praktijk

We hechten veel belang aan transparantie en ethiek in onze relaties met alle medewerkers in de gezondheidszorg. Om het risico op fraude en oplichting te beperken, hebben we aanbevelingen over interne controle gedaan aan alle ondernemingen van de groep en hebben we onze maatregelen voor wat betreft preventie en waakzaamheid aangescherpt. 

 

Voor informatie en prospectie bij gezondheidszorgprofessionals voldoen we aan het referentiekader voor deontologie opgesteld door Mdeon. Het vormt de leidraad voor ons beleid inzake promotionele informatie en voor de ethische aanpak en opleiding van onze medisch afgevaardigden.

Transparant zijn in relaties

In Belgi├ź zijn we volledig in regel met de "Sunshine Act", een wettelijke verplichting voor farmaceutische firma's om premies en voordelen rechtstreeks of onrechtstreeks toegekend aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidssector of pati├źntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.be.

Anderzijds hebben we, overeenkomstig de Franse wet Sapin II, een beleid van best practices opgesteld om corruptie te bestrijden en al onze medewerkers zijn opgeleid en gesensibiliseerd voor dit soort risico's. 

docmask

Een homeopathie in de hand werken die professionals samenbrengt rond de gezondheid van de pati├źnt

Artsen gebruiken homeopathie al 200 jaar. Ze is gebaseerd op hun medische praktijk en ervaring. Deze behandelwijze maakt deel uit van de hedendaagse geneeskunde omdat ze tegemoetkomt aan de behoeften van verschillende gezondheidszorgprofessionals die op zoek zijn naar samenwerking. Doordat homeopathie kan worden voorgeschreven door medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen, maar ook kan worden aangeraden door apothekers, is er een dialoog tussen hen mogelijk. Voor artsen die niet ge├»soleerd willen blijven, cre├źert homeopathie perspectieven voor een samenwerking met hun collega's en paramedische teams rond de gezondheid van pati├źnten.┬á

Het in de hand werken van een homeopathie die bijdraagt aan professionele ontwikkeling

Huisartsen die met homeopathie werken, geven aan dat ze gemiddeld gelukkiger zijn dan niet-homeopaten.  
Bron "homeopathische artsen en toekomstige artsen: welke voldoening(en) met betrekking tot hun praktijk?" instituut A+A 2015 (basis = 200 homeopathische huisartsen en 200 niet-homeopathische huisartsen) 

Homeopathische huisartsen getuigen van de persoonlijke voordelen die ze hebben bij het beoefenen van homeopathie: meer rust, meer vrijheid in hun persoonlijke praktijk en intellectuele interesse. Homeopathie draagt bij tot een bepaalde vorm van ontplooiing in hun werk. 

 

Unio Homoeopathica Belgica

Deze beroepsvereniging groepeert artsen, tandartsen, dierenartsen homeopaten en verdedigt de belangen van hun leden en van de homeopathische geneeskunde in Belgi├ź op politiek niveau. Ze positioneren zich ook als communicatiekanaal voor hun leden, collega's, pati├źnten, media,...

 

Unio Homeopathica

 

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok