logo boiron
Griepachtige toestanden

Griepachtige toestanden

KNO
Tijd om te lezen: 5 min

Griep of griepachtige toestand? Pas op voor virussen! Veel virussen omringen ons van de herfst tot het einde van de...

Griep of griepachtige toestand?

Pas op voor virussen!
Veel virussen omringen ons van de herfst tot het einde van de winter.

Een groot aantal virussen kan griep veroorzaken, zoals R.S.V. (respiratoire syncytiele virus), adenovirus en rhinovirus... Deze virussen circuleren van de herfst tot het einde van de winter. Wij worden dus vóór, tijdens en na de griepepidemie, of anders gezegd de hele winter door, aan deze virussen blootgesteld.

GRIEP OF GRIEPACHTIGE TOESTAND?

De gevolgen in het dagelijks leven
In tegenstelling tot alle andere winterkwalen herkennen we griep aan zijn zeer hoge koorts die ons aan ons bed kluistert. Ook al zijn griepachtige toestanden niet zo uitgesproken als griep, toch hebben ze een invloed op het dagelijks leven: vermoeidheid, schoolverzuim of afwezigheid op het werk... Wie herkent dit niet?
Pas op voor besmetting!

De virussen die griepachtige toestanden veroorzaken zijn erg besmettelijk! Zij kunnen op verschillende manieren overgedragen
worden:
door middel van hoesten of niezen door besmette personen;
maar ook onrechtstreeks: handen, deurknoppen, telefoons, kleding, speelgoed in de kinderopvang...

Griepachtige toestanden? Denk aan homeopathie!

Griepachtige toestanden: ik denk aan homeopathie

Wat is het belang van homeopathie bij de behandeling van griepachtige toestanden ?

Door de natuurlijke werking van het lichaam te behouden schenkt homeopathie juist die nodige impuls om zich te verdedigen en eerbiedigt zodoende het evenwicht. Homeopathie heeft zijn plaats bij de behandeling van griepachtige symptomen. Hoe vroeger de behandeling gestart wordt, hoe sneller het herstel.

Natuurlijk, vrij van nevenwerkingen of bijwerkingen, zijn de homeopathische geneesmiddelen geschikt voor heel het gezin; volwassenen zowel als kinderen, die kans maken deze virale aandoening op te lopen. De homeopathische geneesmiddelen zijn geschikt om griepachtige aandoeningen bij zwangere vrouwen te behandelen, tenzij andersluidend medisch advies en in afwezigheid van bijzondere vermeldingen op de bijsluiter.

De seizoensgriep

Seizoensgriep wordt gekenmerkt door het plotse ontstaan van hoge koorts, hoest (meestal droge), hoofd- en spierpijn en pijn aan de gewrichten, een algemeen gevoel van onbehagen of keelpijn en neusloop. De incubatietijd, dit is het tijdsverloop tussen het moment van de aandoening en het uitbreken van de symptomen, is ongeveer twee dagen.

De meeste personen genezen zonder medicatie binnen de twee weken. Antigriep-behandeling kan de symptomen verlichten, het herstel bespoedigen en het risico op verwikkelingen verminderen. Bij personen met uitgesproken risico kan het griepvirus verwikkelingen veroorzaken die tot ernstige aandoeningen of overlijden kunnen leiden.

Waarom spreken we van seizoensgebonden griep?

Seizoensgebonden griep is een acute virale aandoening die veroorzaakt wordt door het Influenzavirus A, B of (eerder zeldzaam) C.

Het griepvirus verandert jaarlijks van vorm. Daarom spreken we van seizoensgebonden griep. Ieder jaar wordt dan ook een nieuw vaccin aangemaakt dat aangepast aan het virus van dat seizoen.

Is het nodig antibiotica te gebruiken om griep te behandelen?

Neen, vermits de seizoensgebonden griep een virale aandoening is dient zij dus niet met antibiotica behandeld te worden. Anderzijds is het mogelijk dat een griepachtige aandoening door een bacteriële agressie (pneumokokken, stafylokokken) gevolgd wordt. Het is dan mogelijk dat de patiënt een longontsteking, een bronchitis, een oorontsteking, ... oploopt. In deze bijzondere gevallen zijn antibiotica aangewezen om de bacteriën uit te roeien.

Meer weten? : https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx