logo boiron

Voor een integratieve geneeskunde

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van aandoening of handicap.

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van aandoening of handicap.

Inleiding tot het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie, 22 juli 1946

dokters

De integratieve geneeskunde, de geneeskunde die alle geneeswijzen samenbrengt

Want vandaag de dag wordt gezondheid niet alleen gedefinieerd door de afwezigheid van ziekte, maar als een volledige staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. De geneeskunde moet evolueren naar een persoonsgerichte aanpak, via gepersonaliseerde zorg. In synergie met de conventionele geneeskunde worden wereldwijd steeds vaker complementaire benaderingen gebruikt. Ze spelen in op deze behoefte om patiënten niet alleen te behandelen maar ze ook te verzorgen.

In dit kader is de integratieve geneeskunde de natuurlijke evolutie van het geneeskundemodel. Dit concept brengt de klassieke geneeskunde en aanvullende geneeswijzen samen in één samenhangende aanpak. Integratieve geneeskunde is gebaseerd op het bewijs van de doeltreffendheid en veiligheid van de voorgestelde methoden. Bovendien is iedere patiënt hier uniek. Hij of zij speelt een rol in zijn of haar eigen gezondheid. Er wordt rekening gehouden met diens levensstijl, eetgewoonten, lichaamsbeweging en welzijn, maar ook met de cultuur en overtuigingen van de patiënt.

Wist je dit al?

De Wereldgezondheidsorganisatie neemt in de definitie van integratieve geneeskunde verschillende medicamenteuze behandelingen en zorgtherapieën op, zoals kruidenbehandelingen, natuurgeneeskunde, acupunctuur, chiropractie, osteopathie en verwante praktijken zoals yoga, tai chi, qigong of thermale geneeskunde.

bloem in homeopathie

Homeopathie, een therapie uit de integratieve geneeskunde

Homeopathie belichaamt de integratieve geneeskunde, omdat ze het principe en het zorgmodel ervan deelt. Ze maakt deel uit van de conventionele geneeskunde, omdat er geneesmiddelen en gezondheidsprofessionals aan te pas komen. Ook behoort ze tot de complementaire geneeskunde. Ze maakt het namelijk mogelijk om patiënten te ondersteunen om hun levenskwaliteit te verbeteren en hen tegelijkertijd de teugels van hun eigen gezondheid in handen te geven. Homeopathie voldoet in zowel de behoefte om te genezen, de 'CURE', als de behoefte om te zorgen, de 'CARE'.

Thierry Boiron

In de hele wereld zien miljoenen artsen, apothekers, verloskundigen, tandartsen en dierenartsen dagelijks de veiligheid, het nut en de doeltreffendheid van homeopathische geneesmiddelen: waarom zou je er niet op vertrouwen?

Meer dan ooit heeft de mensheid behoefte aan een geneeskunde die rijk is aan verschillende meningen, gediversifieerd, meervoudig en geïntegreerd!

Thierry Boiron, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Homeopathie in combinatie met andere therapieën voor de behandeling van ernstige ziekten

Het concept van de integratieve geneeskunde is perfect van toepassing op chronische ziekten en is volkomen legitiem in de begeleiding van kankerpatiënten.

Homeopathie geneest kanker niet, maar maakt naast andere therapeutische methoden deel uit van de integratieve zorg voor kankerpatiënten. Een recente studie(1) in Straatsburg bracht aan het licht dat 30% van de patiënten die een kankerbehandeling ondergaan, homeopathie gebruiken als aanvulling op de behandeling van hun ziekte. Daardoor is deze discipline veruit de meest gebruikte medische praktijk in de integratieve oncologie. Dit is een stijging van 83% ten opzichte van dezelfde studie die in 2005 in dezelfde stad werd uitgevoerd.

Homeopathie om talloze symptomen te verlichten

Het gebruik van homeopathie komt ook vaak tegemoet aan een medische behoefte die onvoldoende wordt beantwoord door allopathische behandelingen. Denk maar aan vermoeidheid, aanhoudende misselijkheid, angst, verdriet en perifere neuropathie. Deze symptomen, die we als 'verwaarloosd' zouden kunnen bestempelen, zouden volgens de patiënten in meer dan 80% van de gevallen dankzij homeopathie zijn verbeterd (1).

Vind een gezondheidsprofessional die homeopathie beoefent

1 - Legrand A. Studie naar de prevalentie van het gebruik van aanvullende geneeswijzen door kankerpatiënten: op basis van 535 vragenlijsten die tussen april en juni 2017 werden verzameld in Straatsburg. Medisch proefschrift 2018.