logo boiron

Zich verzorgen met homeopathie

Homeopathie, een andere manier van behandelen, respectvol en zonder risico

Valerie Poinsot Boiron

Iedereen heeft het recht behandeld te worden zonder zichzelf geweld aan te doen, zonder te vervuilen, zonder schade te berokkenen. Die nood aan doeltreffendheid en natuurlijkheid in relatie tot onze omgeving staat centraal in onze visie op gezondheid.

Wij maken homeopathische geneesmiddelen die worden voorgeschreven of aangeraden door gezondheidsprofessionals. Alle patiënten kunnen ermee worden behandeld, van jong tot oud, van zwangere vrouwen en kinderen tot ouderen …

Homeopathie gaat ervan uit dat iedereen uniek is.

Valérie Lorentz-Poinsot, Algemeen directeur

Homeopathie: zoveel meer dan geneesmiddelen - een heus zorgsysteem

Homeopathie wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als een zorgsysteem. Ze beroept zich op homeopathische geneesmiddelen, gezondheidsprofessionals en een zorgfilosofie die steunt op verschillende pijlers:

 • De werkzaamheid en veiligheid van homeopathische geneesmiddelen
 • Preventie
 • De patiënt als hoofdrolspeler in zijn eigen gezondheid
 • Een globale behandeling van de patiënt
 • En een geïndividualiseerde en gepersonaliseerde zorgaanpak

Een globale benadering van de patiënt

Homeopathie maakt het mogelijk om de patiënt én zijn of haar ziekte te behandelen, en niet alleen de ziekte.

Gepersonaliseerde homeopathische behandelingen

Homeopathie is een zogenaamde 'geïndividualiseerde' therapie, omdat ze elk individu als uniek beschouwt en rekening houdt met zijn of haar individuele reactie. Zo kan iedere homeopathische behandeling, zelfs op symptomatisch niveau, worden gepersonaliseerd.

Lees onze FAQ om meer te leren over homeopathie:

Meer inzicht in homeopathie
Homeopathie: gebruiksaanwijzing

médecin

Een therapie op het kruispunt van de klassieke en de alternatieve geneeskunde

Net als allopathische geneesmiddelen zijn ook homeopathische geneesmiddelen sinds 1965 en 1995 in respectievelijk de Franse en de Europese farmacopee opgenomen. Ze zijn dus door de gezondheidsinstanties van veel landen geregistreerd als geneesmiddel.

Deze middelen worden voorgeschreven of geadviseerd door gezondheidsprofessionals zoals artsen, verloskundigen en apothekers, die toezicht houden op deze zorg en zo garant staan voor het nut van de behandeling en de veiligheid van de patiënten.

Homeopathie maakt ook deel uit van de alternatieve geneeswijzen, ook wel natuurgeneeswijzen genoemd. Ze behandelt aandoeningen en symptomen op een globale en/of symptomatische manier. Ze behandelt patiënten door aandoeningen of recidieven van aandoeningen te voorkomen via een terreinbehandeling. Tot slot verbetert ze hun levenskwaliteit via de behandeling van schadelijke symptomen, in de ondersteunende zorg van zware chronische ziekten zoals kanker.

Vind een gezondheidsprofessional die homeopathie beoefent

Een therapie die het lichaam respecteert

Homeopathie is niet 'anti'. Een homeopathische behandeling gaat niet in tegen lichamelijke fenomenen. Integendeel, ze gaat ermee samen. Tegelijkertijd speelt ze in op de groeiende vraag naar natuurlijke oplossingen van patiënten, met respect voor de fysiologie, zonder chemische moleculen bij gewichtsdosering en zonder toxisch effect op het lichaam.

Een antwoord op de uitdagingen van de volksgezondhied

Als betrouwbare therapeutische methode zonder risico's voor de patiënt biedt homeopathie trouwens een antwoord op de grote uitdagingen van de volksgezondheid die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft geformuleerd.

 • Ze maakt het mogelijk om preventief op te treden tegen talloze aandoeningen.
 • Ze helpt in de strijd tegen antibioticaresistentie.
 • Ze voorkomt risico's op interacties tussen geneesmiddelen door polymedicatie.
 • Ze beperkt de overconsumptie van geneesmiddelen.

Homeopathie heeft respect voor het individu, maar is ook een verantwoorde keuze als het om de samenleving gaat.

Ontdek onze producten
soigner-respectueuse

Een geneesmiddel dat het milieu beschermt

De productie van homeopathische geneesmiddelen heeft een heel kleine impact op het milieu. In tegenstelling tot klassieke geneesmiddelen brengt de inname van homeopathische geneesmiddelen door patiënten geen complex afval voort dat door waterzuiveringsinstallaties moet worden afgevoerd.

Behandelingen die het iatrogene effect van klassieke chemische behandelingen voorkomen

Hoewel ze nuttig zijn in de behandeling van bepaalde aandoeningen, kunnen klassieke geneesmiddelen, alleen of in combinatie gebruikt, milde of meer ernstige bijwerkingen hebben op de gezondheid van patiënten en iatrogene schade veroorzaken
(schadelijke bijwerkingen veroorzaakt door geneesmiddelen).

Door hun samenstelling brengen homeopathische geneesmiddelen geen iatrogene risico's mee. Daarom kunnen ze op zich worden gebruikt als eerstelijnsbehandeling wanneer dat nut heeft, of in combinatie met andere, klassieke geneesmiddelen.

 • niet-steroïde ontstekingsremmers

  -46%

  niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's) voor musculo-skeletale taandoeningen (1)

 • antibiotica voor infecties

  -57%

  antibiotica voor infecties van de bovenste luchtwegen (1)

 • psychotrope middelen

  -59%

  psychotrope middelen voor angst- en slaapstoornissen (1)

1 - NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health – VS)