logo boiron

Inclusiviteit

Ongelijkheden verminderen en diversiteit in de hand werken. Diversiteit is voor ons een bron van complementariteit, creativiteit, sociaal evenwicht en economische efficiëntie. We willen het concept in de praktijk brengen door gelijke kansen te bieden en ons bedrijfsplan te verwezenlijken.

Aanwerven zonder discriminatie

We vertrouwen uitsluitend op de vaardigheden en capaciteiten van kandidaten of werknemers om beslissingen te nemen met betrekking tot hun aanwerving, interne promoties of hun sancties/vertrek. Voor ons komen vaardigheden op de eerste plaats, en ze stellen ons in staat om te vermijden dat we een oordeel vellen op basis van stereotypen.

 • vrouwelijke werknemer Boiron

  68%

  van de werknemers van de Boiron groep zijn vrouwen.

 • vrouwelijke manager boiron

  53%

  is de arbeidsparticipatie van gehandicapten bij het moederbedrijf BOIRON.

 • jonge vrouw boiron

  9,1%

  van de werknemers van de groep zijn jonger dan 35.

 • tube boiron

  9,1%

  is de arbeidsparticipatie van gehandicapten bij het moederbedrijf BOIRON.

 • medewerker boiron

  15 jaar

  en 8 maanden: dat is de gemiddelde anciënniteit van de werknemers van Boiron.

De gelijkheid van mannen en vrouwen respecteren

Sinds 1 maart 2019 moet elk bedrijf met meer dan 1000 werknemers een nota publiceren over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, opgesteld volgens 5 indicatoren:

 • De loonkloof tussen vrouwen en mannen
 • Het verschil in de verdeling van individuele loonsverhogingen
 • Het verschil in de verdeling van promoties
 • De toename in het aantal vrouwelijke werknemers bij terugkeer uit hun zwangerschapsverlof
 • En de gelijkheid onder de 10 best betaalde werknemers.

Na jaren inzet en initiatieven behaalden we in 2019 een score van 84/100. Het spreekt vanzelf dat we ons ontwikkelingsproces verderzetten om de hiaten waar mogelijk nog verder te dichten.

Jeune femme devant une carte du monde

Ook jonge mensen in dienst nemen

Jaarlijks ondersteunen we veel jongeren die nog opleiding volgen. Deze toegewijde samenwerking laat een nieuwe visie toe op de uitdagingen van morgen, met als doel om deze toekomstige medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden en zo deel uit te maken van een langdurige win/win-relatie. Zowel voor ons als voor hen is het een gedeelde ervaring die bulkt van de betekenis. In 2022 volgden in onze teams 121 jongeren de eerste opleiding (stagiaires en jongeren in alternerende opleiding).