logo boiron

Belangrijke cijfers over homeopathie

Ontdek de belangrijkste cijfers over homeopathie in België en wereldwijd.

De Belgen en homeopathie - een stijgende interesse en gebruik.

Reeds 200 jaar wordt er in Europa gebruik gemaakt van homeopathie. In 1992 preciseert een Europese richtlijn het statuut van homeopathische geneesmiddelen en hun specificiteit* zonder therapeutische indicatie. (*individualisering van de behandelingen). Vervolgens werd in 1995 het homeopathisch geneesmiddel opgenomen in de Europese farmacopee. Tot slot gebeurde in 2006 de omzetting van de Europese wet in de Belgische wetgeving.

Artsen

Inmiddels schrijven ongeveer 4000 Belgische huisartsen regelmatig homeopathische geneesmiddelen voor¹, waarvan ongeveer 450 artsen beschouwd worden als homeopathisch expert (2). Daarbovenop raadt ook 72% van de apothekers het gebruik ervan aan.

Homeopathie in cijfers in België: artsen

Patiënten

Door deze evolutie heeft reeds meer dan de helft van de Belgische gezinnen al homeopathische middelen gebruikt in hun huishouden, en dit omverschillende symptomen en ziektes te bestrijden of te voorkomen. 1 op de 5 gebruikers verklaart homeopathie te hebben gebruikt in de afgelopen 12 maanden. (4)

Belang voor de volksgezondheid

In de studie EP13 (5) werd de praktijk van 825 huisartsen bij 8.559 patiënten geëvalueerd en werd het medische belang van homeopathie aangetoond aan de hand van 12 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Hieruit bleek dat er een vergelijkbaar klinisch voordeel is, bij een gelijk niveau van ernst. Ook is uit dit onderzoek gebleken dat de consumptie van iatrogene geneesmiddelen 2 tot 3 keer minder was:

  • -57 % antibiotica bij infecties van de bovenste luchtwegen (6)
  • -46 % non-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen bij musculo-skeletale pijn (7)
  • -71 % psychotropen bij slaapstoornissen, angst en depressie (8)

Made in Belgium

Homeopatische laboratoria ook onderworpen aan dezelfde reglementeringen, normen en controles als alle andere farmaceutische firma’s (9). De opkomende populariteit van homeopathie zorgt ook voor voldoende werkmogeliljkheden.
Homeopathische laboratoria in België vertegenwoordigen:

  • 250 werknemers (9)
  • een omzet geraamd op 26 mln. euro (9)

1 - Cijfers Boiron, September 2018
2 - Cijfers Unio Homeopathica Belgica, http://www.homeopathie-unio.be/fr/general/unio/qui-sommes-nous & CEDH België.
3 - Cijfers Boiron, september 2018
4 - Studie Boiron iVox, juni 2023, 1.000 personen (18+), representatief voor de Belgische bevolking
5 - Farmaco-epidemiologische studie van de impact in termen van volksgezondheid van de behandelingswijzen voor 3 groepen aandoeningen, uitgevoerd door LASER voor Boiron, die leidde tot 12 wetenschappelijke publicaties tussen 2011 en 2018.
EPI 3 is de grootste epidemiologische studie die in Frankrijk werd uitgevoerd in het domein van de algemene geneeskunde. Dit studieprogramma duurde 5 jaar en werd toevertrouwd aan een comité van onafhankelijke experts dat niet ter discussie stond en werd voorgezeten door prof. Bernard Bégaud (toen voorzitter van INSERM 657 “Farmaco-epidemiologie en evaluatie van de impact van de gezondheidsproducten op de bevolking”). Bedoeling was om de plaats van homeopathie te evalueren in de algemene geneeskunde in Frankrijk en het belang ervan voor de volksgezondheid.
In EPI 3 werd de praktijk van 825 huisartsen (homeopaten en conventionele artsen) vergeleken bij 8.559 patiënten in 3 pathologische domeinen (musculo-skeletale aandoeningen, infecties van de bovenste luchtwegen, angststoornissen en slaapproblemen). Die vertegenwoordigen samen 50 % van de redenen voor een consultatie in Frankrijk. In elke groep was het niveau van ernst van de aandoening hetzelfde.
6 - OR (CI 95 %)[0,27-0,68]
7 - OR (CI 95 %) [0,38-0,78]
8 - OR (CI 95 %) [0,9-0,44]
9 - HBIA, 2018
10 - De definitie van een homeopathisch geneesmiddel is opgenomen in de Europese Richtlijn 92/73/EEG, vervolgens vervangen door de Europese Richtlijn 2001/83/EG

Homeopathie wereldwijd: enkele cijfers

  • Wereldwijd wordt homeopathie voorgeschreven en gebruikt door ongeveer 400.000 gezondheidsprofessionals en wordt het gebruikt door 300 miljoen mensen.
  • Homeopathie geniet van wettelijke erkenning als individueel geneeskundig systeem in 42 landen
cijfers homeopathie

1 - Canadees centrum voor homeopathiegebruikers
2 - Whitebook Spanje 2013
3 - B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf
4 - World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005
5 - Infografie « De Fransen en homeopathie » gerealiseerd door IPSOS, studie bij 2000 personen Oktober 2018
6 - Studie Boiron iVox, juni 2023, 1.000 personen (18+), representatief voor de Belgische bevolking
7 - Enquête menée par l’ Institut A+ A sur les usages et attitudes des Espagnols et l’homéopathie en
pharmacie, menée auprès d’un échantillon représentatif de 378 espagnols en Février 2017
8 - World Health Organization. Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative
Medicine: A worldwide review. http://apps.who.int/ medicinedocs/pdf/h2943e/h2943e.pdf. Accessed April 2, 2019.
9 - ECHAMP. Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products in the EU - Sales and Demand.
https://www.echamp.eu/our-sector/market/ sales/echamp-resources/echamp-brochures/homeopathic-and-anthroposophic-medicinal-products-in-the-eu-sales-and-demand.pdf.Published November 7, 2016. Accessed April 2, 2019. Commission of the European Communities. Homeopathic Medicinal Products Commission report to the European Parliament and Council on the Application of Directives 92/73 and 92/74. http://aei.pitt.edu/3520/1/3520.pdf. Published July 14, 1997. Accessed April 4, 2019.