logo boiron

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie ten dienst van een historische knowhow

Christian Boiron

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, of tot wat we zouden willen geloven, werd homeopathie geboren uit de wetenschap, drukte ze haar stempel op het allerprilste begin van de experimentele farmacologie en vertegenwoordigt ze een belangrijke stap in de geschiedenis van de geneeskunde en geneesmiddelen.

Christian Boiron (2019)

Onderzoek gericht op de wereldwijde gezondheid van patiënten

Al ons onderzoek is georganiseerd rond een alomvattende benadering van patiënten om hun behoeften te begrijpen en eraan te voldoen om hun levenskwaliteit te verbeteren. Het is erop gericht de werkzaamheid, bruikbaarheid en veiligheid van onze geneesmiddelen te ondersteunen door objectieve informatie te verstrekken aan de gezondheidszorgprofessionals die ze voorschrijven en aan de gezondheidsautoriteiten die ze evalueren.

Het is georganiseerd rond verschillende hoofdassen:

  • het evalueren van onze kenmerkende specialiteiten voor hun indicatie en op nieuwe indicaties,
  • Het begrijpen van de farmacologie en het werkingsmechanisme van minuscule verdunningen
  • Het aanreiken van therapeutische oplossingen bij ernstige pathologieën (bijv. onderzoek naar ondersteunende zorg, neurodegeneratieve ziekten) waarbij therapeutische behoeften erg belangrijk blijven
  • Het aantonen van het belang van de homeopathie voor de volksgezondheid
  • Onze productieprocessen ontwikkelen binnen een methode van continue verbetering van de kwaliteit van onze geneesmiddelen.

Onderzoek en innovatie ten dienst van een historische knowhow

Sinds de oprichting is ons laboratorium nooit gestopt met innoveren en heeft het zijn eigen industriële apparatuur ontwikkeld om te beantwoorden aan het unieke productieproces van homeopathische geneesmiddelen. Het garandeert een perfecte reproduceerbaarheid van onze geneesmiddelen en stelt ons in staat om overal ter wereld identieke kwaliteit te bieden.

Boiron

Traditionele homeopathische verdunningen ondersteund door geavanceerde technologie

Elke verdunning wordt bereid volgens de traditionele methodes, die sinds 1965 zijn opgenomen in de Franse farmacopee en die nog steeds van kracht zijn. De homeopathische verdunningen worden bereid in onze laboratoria, onder een afzuigkap met laminaire stroming, die de omgevingslucht filtert. Een luchtunit maakt het mogelijk om de parameters druk, temperatuur en hygrometrie te regelen.

Geautomatiseerde dynamisering: een garantie voor reproduceerbaarheid

Een onmisbare stap in de bereiding van een homeopathische verdunning, de dynamisering, wordt mechanisch uitgevoerd met behulp van een ‘dynamisator’. Deze methode garandeert de reproduceerbaarheid van de frequentie, de duur en de amplitude van de schudbewegingen: 150 gedurende 7 seconden. Zo garanderen wij voor verschillende verdunningen een perfect identieke dynamisering.

De drievoudige impregnering: een innovatie van Boiron die een referentie is geworden

In 1961 laat Jean Boiron een driedubbel impregneringsprocedé brevetteren dat een homogene impregnering van het actieve bestanddeel garandeert tot in het hart van de korrel. Het procedé werd aanvankelijk manueel uitgevoerd maar is ondertussen gestandaardiseerd om de kwaliteit van de verschillende stappen (microverstuiving, homogenisering, droging) te garanderen.

Boiron

Wist je dat?

Homeopathie werd in 1965 opgenomen in de Franse farmacopee voordat ze in 1995 werd erkend door de Europese farmacopee.

Een geavanceerd geïntegreerd onderzoekslaboratorium dat de krachten bundelt met erkende partners

We beschikken over ons eigen onderzoekslaboratorium. Het is verantwoordelijk voor het bestuderen van de farmacologische en biochemische processen van onze medicijnen in verschillende soorten celkweek. De fundamentele en klinische onderzoeksactiviteiten ervan zijn voornamelijk ontwikkeld op het gebied van infecties van de luchtwegen, het centrale zenuwstelsel, ondersteunende zorg in de oncologie en de traumatologie.

We voeren ons onderzoek ook uit in samenwerking met expertisecentra op het gebied van universitair, academisch en ziekenhuisonderzoek in Frankrijk en op internationaal niveau.

De Laboratoires Boiron ondersteunen jonge onderzoekers via het programma CIFRE (Industriële conventie van Opleiding door het onderzoek).

Onderzoek met inachtneming van de ethische regels

Onze onderzoeksactiviteiten hebben weinig impact op het milieu. De belangrijkste uitdaging betreft dierproeven. We werken alleen met laboratoria die zijn geautoriseerd door de ethische commissie en regelmatig worden geïnspecteerd door agenten van de departementale directoraten belast met de bescherming van de bevolking (DDPP).

Deze autorisatie garandeert de naleving van de Europese regelgeving en dus onder andere, de toepassing van de 3V-regel: verkleinen, verfijnen, vervangen. Deze regelgeving houdt ook rekening met de leefomstandigheden van dieren: hun welzijn en het zoveel mogelijk verminderen van pijn.