logo boiron

Strijd tegen buitensporig gebruik van ontstekingsremmers door sporters

Brussel, 4 september 2020 – Nu vrijdag, 4 september, vindt in Brussel de 44e Memorial Van Damme plaats, hét sportevenement...

Brussel, 4 september 2020 – Nu vrijdag, 4 september, vindt in Brussel de 44e Memorial Van Damme plaats, hét sportevenement na de vakantieperiode. Naar aanleiding hiervan herinneren artsen aan het belang van de strijd tegen overmatig gebruik van ontstekingsremmers door atleten en andere sportievelingen. Er wordt geschat dat 25 tot 35% van de sportelite en de bevolking gebruik maken van niet-steroïdale ontstekingsremmers of NSAID's (non-steroidal anti-inflammatory drugs)i. Deze kunnen niet alleen complicaties veroorzaken, onder meer op de nieren of het hart- en vaatstelselii, maar vertragen ook de genezing. Door een beroep te doen op homeopathische geneesmiddelen kan men het gebruik van NSAID’s voor musculoskeletale aandoeningen met 46% verminderen iii. Homeopathie is ook heilzaam voor het herstel van letsels die te maken hebben met fysieke activiteit.

Ontstekingspijnen komen vaak voor bij sporters

Ontstekingspijnen duiken frequent op bij training en competitie, zowel bij professionele als recreatieve sporters.
Ze vormen trouwens een frequent motief voor raadpleging in de huisartspraktijk.

Maar waar gaat het over? Een ontsteking is het antwoord van het organisme op diverse trauma's, om de homeostase van de weefsels te beschermen. De oorzaken van ontstekingen zijn legio: breuk, spierverrekking of -scheur, ligamentletsel, tendinitis, …

Homeopathische geneesmiddelen om de ontstekingspijn bij sporters te behandelen

"In mijn dagelijkse toepassing van traumatologie kunnen bepaalde homeopathische geneesmiddelen een oplossing bieden bij ontstekingspijnen » zegt dr. Éric Ménard, noodarts en specialist in acute geneeskunde bij CHIREC. « Een mooi voorbeeld is de arnica montana die dankzij haar klinische doeltreffendheid en goede tolerantie een therapeutisch alternatief vormt voor NSAID's." iv, v, vi, vii

De oplossing die homeopathische geneesmiddelen aanreiken, wekt overigens de belangstelling van de begeleidende staff van sporters, en wel om drie redenen:

  1. Zij vervolledigen en ondersteunen de functionele verzorging zoals kinesitherapie of chirurgie tijdens de herstelfase na een spierletsel, verzwikking of tendinitis. Zo zijn de spierpijnen die optreden tijdens de 72 uur die volgen op de sportactiviteit beduidend minder bij mensen die behandeld worden met arnicagel. iv
  2. Ze worden goed verdragen. vii Homeopathische geneesmiddelen genereren geen ongewenste effecten en kunnen dus worden gebruikt door kwetsbare groepen waar waakzaamheid voor contra-indicaties geldt. Denk bijvoorbeeld aan kinderen of patiënten met polymedicatie.
  3. Ze hebben geen dopingeffect. Dit is niet onbelangrijk in sportwedstrijden op hoog niveau, zoals de Memorial Van Damme, nu vrijdag.

Contraproductieve klassieke ontstekingsremmers

Vele sporters grijpen nog te vaak naar NSAID's zodra pijn opduikt tijdens of na fysieke inspanning. Dat is nochtans een te mijden reflex.

Professor dr. Luc Vanden Bossche, diensthoofd Fysische geneeskunde en revalidatie van het UZ Gent, verklaart: “We moeten dringend het overmatig gebruik van NSAID’s verminderen en ze gebruiken waarvoor ze echt dienen. Of deze geneesmiddelen nu oraal ingenomen worden, of topisch aangebracht worden, deze molecules vermijd je eigenlijk het best binnen de 48u na een kwetsuur. Hun werking vertraagt zelfs het herstel en de vorming van een
litteken. Het kan zelfs gebeuren dat ongewenste bijwerkingen van de ontstekingsremmers behandeld moeten worden.

i Paoloni J A, Milne C, Orchard J, Hamilton B. Non-steroidal anti-inflammatory drugs in sportsmedicine: guidelines for practical but sensible use. Br J Sports Med2009;43:863–865. doi:10.1136/bjsm.2009.059980 2019 Jun 21
ii L. Baoge, E. Van Den Steen, S. Rimbaut, N. Philips, E. Witvrouw, K. F. Almqvist, G. Vanderstraeten, and L. C. Vanden Bossche. Treatment of Skeletal Muscle Injury: A Review. ISRN Orthop. 2012
iii Rossignol M., Begaud B., Engel P., Avouac B., Lert F., Rouillon F., Bénichou J., Massol J., Duru G., Magnier A.M., Guillemot D., Grimaldi-Bensouda L. and Abenhaim L.; EPI3-LA-SER group. Impact of physician preferences
for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: Results from the EPI3- MSD cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Oct
iv Widrig R, Suter A, Saller R, et al. Choosing between NSAID and arnica for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. Rheumatol Int. 2007; 27:585–591.
v Nobel S. et al., Clinical evaluation of the effects of Arnicare gel, a homeopathic preparation in sport related
pain and stiffness. The efficacy and safety of a homeopathic arnica gel (Arnicare) in the treatment of sports,
Homeopathy (2014) 103, 62 80. (Abstract)
vi Karow JH, Abt HP, Frohling M, et al. Ecacy of Arnica montana D4 for healing of wounds
vii Iannatti T. et al., Effectiveness and Safety of Arnica montana in Post-Surgical Setting, Pain and Inflammation, American Journal of Therapeutics 2014 Aug 28