candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

pictoBrusselpictoVast contract van onbepaalde duurpicto/

Je functie

Als hoofd van de vestiging is uw belangrijkste taak het voorstellen en uitvoeren van acties om de kwaliteit van de productie en de dienstverlening aan de klanten te waarborgen. U organiseert het werk en leidt de teams. Als verantwoordelijke voor de naleving van de goede productie- en distributiepraktijken ziet u toe op de goede werking van de vestiging. U bent ook verantwoordelijk voor het vrijgeven van partijen grondstoffen en halffabrikaten, alsmede voor op de locatie gemaakte extemporebereidingen.

Uw missie

Je vertegenwoordigt het bedrijf binnen en buiten het bedrijf, je draagt het project en de waarden van het bedrijf uit.

JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE ORGANISATIE VAN HET WERK EN DE ANIMATIE:

✓ De managers begeleiden bij het beheer en de organisatie van hun afdeling, hun alle informatie verstrekken die zij nodig hebben om :

 • prognose en planning van de middelen,
 • werk verdelen en organiseren (beheer van vaste taken, inventaris, nieuwe procedures, enz,)
 • het aanpassen van roosters en lokalen,
 • team management,
 • de afdelingshoofden bijstaan bij de animatie, motivatie en evaluatie van het personeel, het opstellen van opleidingsplannen, enz. met het oog op een goede en kwaliteitsvolle werking van de vestiging, met inachtneming van de bedrijfsregels,
 • Operationele vergaderingen met afdelingsmanagers leiden en hen en hun teams motiveren (zorgen voor de voorbereiding en follow-up van actieplannen)
 • Informatie doorgeven om synergieën tussen teams aan te moedigen en de veelzijdigheid tussen afdelingen te bevorderen

✓ zorgen voor aanwerving in samenwerking met de personeelsdienst en de afdelingsmanagers;

✓ deelnemen aan de activiteit van de diensten in geval van dwingende noodzaak

 

BEHEER

✓ coördineren en beheren van de vestiging: personeelsbeheer (vakanties, afwezigheden,...), factuurcontrole (controleren en aanrekenen), opvolgen van vertragingen bij leveringen, regelen van geschillen met klanten en leveranciers,... ;

✓ gebruik van de beheersinstrumenten en -indicatoren die door de verschillende diensten van het hoofdkantoor ter beschikking worden gesteld (analyse van discrepanties en actievoorstellen), waarbij zo nodig specifieke beheersinstrumenten of -indicatoren voor de vestiging worden vastgesteld om de werking en de beschikbare middelen te optimaliseren;

✓ begroting: voorstellen doen voor en meewerken aan de opstelling van prognoses inzake productiviteitsinvesteringen, gewerkte uren ;

✓ het voorbereiden, leiden en zorgen voor een goed verloop van de inventarisaties en bijdragen tot de organisatie van het plan voor de hervatting van de activiteiten van de vestiging na de sluiting.

 

FARMACEUTISCHE EN TECHNISCHE FUNCTIE:

Je werkt nauw samen met de kwaliteitsapotheker:

✓ U ziet toe op de toepassing van GMP, GDP en de naleving van interne procedures,

✓ U draagt bij tot het behoud van de goede werking van lokalen, uitrusting en de veiligheid van personen,

✓ Je zorgt ervoor dat de procedures worden uitgevoerd,

✓ U garandeert het goede onderhoud van de lokalen en de bijbehorende uitrusting (luchtbehandelingskast, controle van de onderhoudscontracten, ondertekening van de logboeken,...),

✓ Je neemt deel aan farmaceutische inspecties en interne audits,

✓ U zorgt voor de initiële en voortgezette opleiding van afdelingsmanagers en teams; u controleert en neemt deel aan de validering van vaardigheden,

✓ Je neemt deel aan de permanente opleiding van het distributiepersoneel,

✓ Je volgt klachten, opmerkingen en temperatuurafwijkingen op die door de managers van de faciliteit of de eindproductenwinkel worden gemeld,

✓ Je werkt zo nodig mee aan het terugroepen van medicijnen,

✓ U bent de lokale contactpersoon voor geneesmiddelenbewaking

✓ Je neemt zo nodig deel aan de activiteiten van de diensten.

EXTERNE" ROL:

Klantrelaties

In het kader van het externe en commerciële communicatiebeleid van het bedrijf:  

 • U bent de contactpersoon voor apothekers en artsen en beantwoordt met name hun verzoeken om informatie,
 • U stelt / organiseert / leidt bezoeken aan de vestiging voor apothekers, artsen, het grote publiek en apotheekteams,
 • U neemt deel aan het onderwijs in de homeopathie,
 • U vertegenwoordigt Boiron op bepaalde congressen, forums, enz.

Externe dienstverleners

 • Je zorgt voor de heronderhandeling en de opvolging van contracten,
 • U zorgt voor het zoeken naar nieuwe dienstverleners,
 • U controleert de facturen (controle en toewijzing)
 • Je volgt late leveringen op, beslecht geschillen met klanten en leveranciers, enz.

GEGEVENSBEHEER EN BUSINESS IT

 • Je bent verantwoordelijk voor het bijwerken en wijzigen van databases en bestanden
 • U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en wijzigen van de databases en bestanden, en voor de contacten tussen de distributieafdeling en de IT-afdeling van Boiron België en de groep wat de zakelijke aspecten betreft.
 •  

AANVULLENDE ACTIVITEITEN :

Je neemt deel aan werkgroepen of projecten van het bedrijf

ASAP


Je profiel

PROFIEL 

 • Georganiseerd en rigoureus -
 • Ruimdenkend en creatief
 • Autonoom en een goede teamspeler
 • Goed tijdsbeheer
 • Beïnvloeder en onderhandelaar
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden en klantgerichtheid
 • Observatie- en perfectievaardigheden
 • "Multi-tasker
 • Goede schrijfvaardigheden
 • Flexibel en responsief
 • Bestand tegen stress
 • Farmaceutisch diploma - QP 

Talen: FR / NL

Beheer van de tijd

Projectbeheer

Teamleiding

 IT: goede kennis van Office-tools