candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

Wat als je stress de oorzaak was van je eczeem opflakkeringen...

 

Patrick Gessant, homeopathisch arts, beantwoordt je vragen.

 

Waarom veroorzaakt stress huidproblemen?

 

De huid is de weerspiegeling van wat er "vanbinnen" gebeurt: als je niet in staat bent om bepaalde dingen te verwoorden, zal je lichaam dat voor je doen. En wanneer een persoon uit balans is, is de huid één van de eerste organen die aangetast wordt.

 

Welke huidziekten zijn een gevolg van stress?

 

Psoriasis, wat lijkt op eczeem, maar met grotere plekken. Eczeem is ook een manier van het lichaam om ontevredenheid te uiten. Als we drager zijn van zona, ook wel herpes zoster of gordelroos genoemd of gewone herpes, kan stress een trigger zijn voor deze beide aandoeningen.

 

Welke behandelingen zijn aangewezen?

 

Allereerst moet de arts een pathologische oorzaak uitsluiten (zoals allergieën). Pas na deze analyse kan een psychologisch probleem worden opgeroepen. Een homeopaat is niet geïnteresseerd in de ziekte, maar in de patiënt. Zijn doel is om de persoon "weer in evenwicht te brengen" en om dit te doen, zal hij proberen te begrijpen hoe de persoon reageert; is de persoon verlegen, boos, emotioneel, snel gestrest, nerveus?

 

Moet ik de stress behandelen om de symptomen te verminderen?

 

Precies. De arts zal eerst een homeopathisch basisgeneesmiddel voorschrijven, met een dosering van één dosis per week, of om de veertien dagen, om de patiënt in evenwicht te brengen, ongeacht de symptomen. Deze homeopathische geneesmiddelen zullen reageren op gedragingen en zullen verschillen naargelang de situatie. Bijvoorbeeld : Psoriasis die wordt uitgelokt door trauma, verlies, ontslag, een mislukking die de persoon niet heeft aanvaard, of een patiënt die gevoelens onderdrukt en zich moet ontspannen.

 

Behandelt de homeopaat lichamelijke problemen?

 

Dit is het tweede niveau van behandeling. Het betreft de drainage van twee organen: de lever en de huid. Verschillende homeopathische granulen zullen dan worden voorgesteld om deze 2 organen te behandelen. Tenslotte worden de symptomen aangepakt. De homeopathische behandeling zal worden aangepast naargelang het eczeem droog is en gevoelig is voor koude, of het ettert of tenslotte of het gaat barsten. Een maand na het begin van de behandeling wordt de evolutie van de ziekte geëvalueerd.

 

Hoe kunnen deze huidziekten worden voorkomen?

 

In de eerste plaats moet je evenwichtig eten, indien mogelijk biologisch, en stimulerende middelen zoals alcohol, koffie en thee (zelfs groene thee) vermijden. Het is ook belangrijk dat je je niet al te vaak wast (vooral je haar: twee keer per week is genoeg), want hoe meer je je huid ontdoet van vuil, hoe meer problemen je zult krijgen. Geef de voorkeur aan Marseille of Aleppo zepen of producten met een neutrale pH. Ten slotte is lichaamsbeweging essentieel: het helpt stress weg te nemen en doet je zweten. Want zweten is goed voor de huid. Verder adviseer ik om het gebruik van anti-transpiratiemiddelen, die het zweet afremmen, te vermijden.

Vraag je arts of apotheker om advies voor een persoonlijke behandeling.

Il faut traiter le stress pour atténuer les symptômes ?

 

Exactement. Le médecin va d’abord prescrire un médicament homéopathique de fond, à raison d’une dose par semaine, ou tous les quinze jours, pour équilibrer le patient et ce, quels que soient ses symptômes. Ces médicaments homéopathiques vont répondre à des comportements et seront différents selon les situations. Par exemple, un psoriasis déclenché à la suite d’un traumatisme, d’un décès, d’un licenciement, d’un échec que la personne n’a pas accepté, ou encore pour un patient qui refoule des émotions et qui a besoin de se détendre.

 

Le médecin homéopathe soigne les problèmes physiques ?

 

C’est le deuxième niveau du traitement. Il s’agit du drainage de deux organes : le foie et la peau. On proposera alors des granules homéopathiques différentes pour traiter ces 2 organes. Enfin, on s’attaque aux symptômes. Le traitement homéopathique sera adapté selon si l’eczéma est sec et sensible au froid, s’il est suintant ou enfin s’il est fissurant. Un mois après le début du traitement, on fait un bilan de l’évolution de la maladie.

 

Comment prévenir ces maladies de la peau ?

 

Tout d’abord, il faut privilégier une alimentation équilibrée, bio si possible, et éviter les excitants comme l’alcool, le café et le thé (même le vert). Il est également important de ne pas trop se laver (surtout les cheveux : deux fois par semaine suffisent), car plus on décape la peau, plus on va avoir des problèmes. Préférez d’ailleurs les savons de Marseille, d’Alep ou des produits à pH neutre. Enfin, maintenir une activité physique est essentiel : cela aide à éliminer le stress, et fait transpirer. Car il faut transpirer, c‘est bon pour la peau. Par ailleurs, je conseille d’éviter d’utiliser des anti-transpirants, qui coupent la sudation.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien qui saura vous indiquer le traitement adapté.

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok

Onze gezondheidtips